ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Адміністративного права кафедра Адміністративного права кафедра

Створена шляхом реорганізації кафедри фінансового та адміністративного права у 2011. Очолює каф. д.юрид.н., проф. І.С. Гриценко. Свою історію кафедра розпочинає 1834 р. з кафедри поліцейських та кримінальних законів, яку очолив І.Данилович, з 1839-1857 каф. періодично очолював С.Богородський. У 40-х рр. ХІХ ст. каф. перейменовано на каф. кримінальних законів та благочиння, яку очолив М.Д.Іванішев. Він читав курс законів державного благоустрою понад 25 років. З 1863 утворюється окрема каф. поліцейського (адміністративного) права. У той час каф. Очолює М.Х.Бунге, який викладав поліцейське право та статистику. У стінах Київ. ун-ту починав свою наукову кар’єру один із найвідоміших російських поліцеїстів, згодом професор Московського ун-ту І.Т.Тарасов. Він одним з перших у Російській імперії виклав новий погляд на поліцейське право у спеціальній праці «Основні положення Лоренца Штейна з поліцейського права у зв’язку з його вченням про управління». У 1893 лекції з поліцейського права читав М.М. Цитович, відомий правознавець, економіст, статистик, доктор політичної економії й статистики. Саме тоді відбулося переосмислення предмету поліцейського (адміністративного) права. М.М. Цитович пропонував розглядати поліцейське право лише як науку про правові норми, що стосувалися окремих предметів внутрішнього управління. З відновленням юридичного факультету у 1936 р. у його складі з 1946 р. почала діяти кафедра державного права. У 1953 р. її було перейменовано на каф. державного і адміністративного права. У такому складі каф. проіснувала до здобуття Україною незалежності. Відтоді до 2010 р. вивчення та викладання адміністративного права здійснювалося на каф. конституційного та адміністративного права, а до 2011 – на каф. фінансового та адміністративного права. Кафедра забезпечує читання з таких предметів як: адміністративне право, адміністративна відповідальність, адміністративний процес, адміністративна юрисдикція, правовий статус біженців, теоретичні проблеми адміністративного права та ін.
І.С.Гриценко

Бевзенко Володимир Михайлович

 • Останні зміни:
04.07.1977

Місце народження: м. Херсон.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1999 закінчив Університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». У 1999-2001 працював на посаді оперуповноваженого штабу УМВС України в Херсонській області, з 2001 по 2009 працював на посадах викладача, доцента, начальника кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Херсонського юридичного інституту ХНУВС, з 2009 по 2011 − обіймав посаду заступника начальника Херсонського юридичного інституту ХНУВС з наукової роботи. З вересня по листопад 2011 – завідувач кафедри Волинського національного університету імені Лесі Українки. З лютого 2012 – професор кафедри адміністративного права Київського університету. Кандидат юридичних наук (з 2005 р., спеціальність 12.00.07 − теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), доктор юридичних наук (з 2010 рік, спеціальність 12.00.07 − адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, тема дисертації «Суб’єкти владних повноважень в адміністративному судочинстві України»), доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності (2007 рік).

Читати далі >Ващенко Юлія В’ячеславівна

 • Останні зміни:
09.08.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1999 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. Працювала юристом у банк. установах та юрид. фірмах України. З 2003 – м.наук. співроб. , наук. співроб., асист., з 2006 – доц. каф. конституц. та адмін. права, з 2011 р. – доц. каф. адмін. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Герасименко Євген Станіславович

 • Останні зміни:
06.07.1966

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1990 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1990 – асист., з 2001 – доц. каф. конституц. та адмін. права, з 2010 – доц. каф. адмін. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Гриценко Іван Сергійович

 • Останні зміни:
26.09.1957

Місце народження: с. Байбузи Черкас. р-ну Черкаська обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: декан.
1979 закінчив іст. ф-т Київ. ун-ту. З працює у Київ. ун-ті: асист. каф. іст. ф-ту, доц. (1990). Згодом викладає на каф. теорії та історії держави і права юрид. ф-ту на посаді, з 2007 – в.о. декана, з 2008 – декан юрид. ф-ту, з 2011 – проф., зав. каф. адмін. права.

Читати далі >Задирака Наталія Юріївна

 • Останні зміни:
25.06.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: асистент.
У 2001 р. з відзнакою закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримавши освітньо-кваліфікаційний рівень магістра. Там же у 2004 р. закінчила аспірантуру. У лютому-травні 2000 р. також навчалась у Центрі систем правової інформації Києво-Могилянської академії в рамках програми «Помічник Голови Комітету Верховної Ради України». У 2004-2007 рр. – молодший науковий співробітник Центру досліджень проблем прав людини, з вересня 2007 р. – асистент кафедри конституційного та адміністративного права, з 2010 р. – асистент кафедри адміністративного та фінансового юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Курішков Євген Лаврентійович

 • Останні зміни:
07.01.1924

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1949 закінчив іст. ф-т Київ. ун-ту. 1953-57 – старш. викл. юрид. та іст. ф-тів Київ. ун-ту; 1957-61 – старш. викл. каф. заг.-прав. дисциплін Київ. ВШ МВС СРСР (нині НАВСУ); 1961-85 – доц. каф. держ. і адмін. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Марчук Валентин Мефодійович

 • Останні зміни:
21.02.1928

Місце народження: с. Новаківка Новоукраїнськоro р-ну Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1952 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1965-77 – доц. каф. держ і адмін. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Мелащенко Віктор Федорович

 • Останні зміни:
30.09.1936- 01.12.1997

Місце народження: с. Капустинці Володарського р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1967 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. Працював вчителем у школі, в профспілк. органах. З 1971 асп. каф. рад. держ. та адмін. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. З 1973 – асист., ст. викл., доц. каф. держ. і адмін. права юрид. ф-ту.

Читати далі >Мельник Роман Сергійович

 • Останні зміни:
17.08.1978

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1999 закінчив Запор. юрид. ін-т МВС України. У 1999–2002 – ад’юнкт Харків. нац. ун-ту внутр. справ. З 2002 – старший викл. каф. адмін. права та адмін. діяльності ОВС, з 2006 – нач. наук.-досл. лабораторії з проблем попередження правопорушень та взаємодії з населенням і громадськістю, з 2009 – нач. каф. адмін. права та процесу, з 2011 – нач. каф. адмін. діяльності ОВС Харків. нац. ун-ту внутр. справ. З 2012 – проф. каф. адмін. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Селіванов Анатолій Олександрович

 • Останні зміни:
29.01.1945

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Член-кореспондент Академії правових наук України. Заслужений юрист України (1998). У 1970 закінчив Харківський юридичний інститут (тепер – Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого). У 1978-1991 – старший викладач, доцент, професор кафедри радянського і державного права юридичного факультету, голова профкому Київського університету. З 2011 – проф. каф. адмін. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Цвєтков Віктор Васильович

 • Останні зміни:
23.03.1923- 09.11.2007

Місце народження: с. Камєнка Моск. обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1950 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. Учасник ВВв. 1951-54 – асп. Академії сусп. наук (м. Москва). 1957-68 – проректор з Навч. роботи, зав. каф. держ., адмін. і фінанс. права, голова Наук.-метод. ради Київ. ун-ту (1959-68), кер. проблемної наук.-досл. лаб. (1965–69). З 1972 в Ін-ті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України – зав. відділом держ.-прав. проблем управ. та радник дир. Ін-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи