ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бевзенко Володимир Михайлович

04.07.1977

Місце народження: м. Херсон.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

У 1999 закінчив Університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». У 1999-2001 працював на посаді оперуповноваженого штабу УМВС України в Херсонській області, з 2001 по 2009 працював на посадах викладача, доцента, начальника кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Херсонського юридичного інституту ХНУВС, з 2009 по 2011 − обіймав посаду заступника начальника Херсонського юридичного інституту ХНУВС з наукової роботи. З вересня по листопад 2011 – завідувач кафедри Волинського національного університету імені Лесі Українки. З лютого 2012 – професор кафедри адміністративного права Київського університету. Кандидат юридичних наук (з 2005 р., спеціальність 12.00.07 − теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), доктор юридичних наук (з 2010 рік, спеціальність 12.00.07 − адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, тема дисертації «Суб’єкти владних повноважень в адміністративному судочинстві України»), доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності (2007 рік).

Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційних досліджень у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, м. Київ, Запорізькому національному університеті, м. Запоріжжя. Автор близько 100 наукових праць і публікацій, присвячених проблемам сучасного адміністративного процесуального права, адміністративного судочинства, участі в адміністративному судочинстві публічної адміністрації.

Осн. праці: Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних повноважень: правові засади, підстави та форми: Монографія. − К., 2010; Komzjuk A. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Ukraine: Entstehung, Entwicklung und Struktur / A. Komzjuk, R. Melnyk, V. Bevzenko, T. Mann // Osteuropa Recht. − 2010. − № 3; Основные институты современной украинской административной юстиции / В.М. Бевзенко // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. − № 1 (19). − 2010. − С. 214-218; Адміністративна юстиція (в контексті діяльності органів внутрішніх справ): питання теорії та практики / [Бевзенко В.М., Коцюруба О.О., Мельник Р.С., та інші]; за заг. ред. Р.Б. Тополевського. − Львів: Добрий Друк, 2010. − 176 с.; Бевзенко В.М. Публичная администрация как сторона в административном судопроизводстве Украины / Бевзенко В.М. // Основные черты административного судопроизводства в Германии и Украине: Сборник научных трудов (Геттинген, Нижняя Саксония, Германия, 18-20 октября 2010 года) / Под ред. доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедры административного права Университета им. Георга-Августа, г. Геттинген. − Геттинген, Нижняя Саксония, Германия: Universitätsdrucke Göttingen, 2011. − С. 67-71; Бевзенко В.М. Новітнє адміністративне процесуальне право України: об’єктивна закономірність чи надумана вигадка? / В.М. Бевзенко // Форум права. − 2011. − № 1. − С. 68-73 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11bvmhnv.pdf; Огляд адміністративного процесуального законодавства України й практики його застосування // Вісник Вищого адміністративного суду України. 2011. № 1.

Автор: І.С.Гриценко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи