ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мельник Роман Сергійович

17.08.1978

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.

У 1999 закінчив Запор. юрид. ін-т МВС України. У 1999–2002 – ад’юнкт Харків. нац. ун-ту внутр. справ. З 2002 – старший викл. каф. адмін. права та адмін. діяльності ОВС, з 2006 – нач. наук.-досл. лабораторії з проблем попередження правопорушень та взаємодії з населенням і громадськістю, з 2009 – нач. каф. адмін. права та процесу, з 2011 – нач. каф. адмін. діяльності ОВС Харків. нац. ун-ту внутр. справ. З 2012 – проф. каф. адмін. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. У 2002 захистив канд. дис. «Забезпечення законності застосування заходів адміністративного примусу, не пов’язаних з відповідальністю», 2011 – докт. дис. «Система адміністративного права України». Викладає нормат. курс «Проблеми адмін. права України: доктрина та практика», авторські спецкурси «Адмін.-правове регулювання у сфері містобудування», «Адмін.-правове регулювання у сфері телекомунікацій». Осн. напрямки наук. досліджень: систематика адмін. права; адмін. процес; адмін. право заруб. країн; право масових зібрань. Автор понад 90 наук. та навч.-метод. праць, коментарів до законодавства. Осн. праці: Система адміністративного права України: монографія. Х., 2010; Система адміністративного права Німеччини (загальнотеоретичний аналіз) // Публічне право. – 2011. – № 3; Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland und in der Ukraine: eine vergleichende Analyse // Grundstrukturen der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland und der Ukraine: Band der wissenschaftlichen Werken. – Göttingen, 2011; Поліцейське право в Україні: нотатки до наукової дискусії // Юрист України. – 2011. – № 3 (16); Основи адміністративного судочинства: навчально-тренінговий посібник / О. Г. Юшкевич, Р. С. Мельник. – Х., 2012; Реформування системи адміністративного права як передумова його кодифікації // Право і безпека. – 2012. – № 3 (45). 

Автор: І.С.Гриценко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи