ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Аеродисперсні системи. Проблемна НДЛ Хімічного ф-ту. Аеродисперсні системи. Проблемна НДЛ Хімічного ф-ту.

Аеродисперсні системи. Проблемна НДЛ Хімічного ф-ту. 1958 РМ СРСР та 1959 РМ України були прийняті постанови про утворення при Київ. та Одес. ун-тах проблемних НДЛ. Осн. завданням цих лаб. було розгортання досліджень з проведення активного впливу на атмосферні процеси для отримання додаткових осадів у потрібних сіл.-госп. р-нах, забезпечення захисту від граду й заморозків, а також для розсіювання туманів в аеропортах і пн. морськ. гаванях. Проблемна лаб. створена хім. та фізичним ф-тами в 1959. Фіз. гр. (наук. кер. д-р фіз.-мат. наук, проф. О.З. Голік) проводила теорет.-експерим. дослідж. Хім. гр. (наук. кер., д-р хім. наук, проф. М.В. Товбін) виконувала лаб. та полігонно-експерим. дослідж. необхідних аеродисперсних матеріалів та методів їх використання. В різні роки в цій гр. працювали канд. наук: Д.Ф. Даценко, І.І. Чеша, В.Г Чаленко, Г.Г. Будераська, О.В. Харченко, А.В. Архаров, В.Я. Забуга, О.М. Вязьмітіна, Н.І. Гіренкова, Н.О. Болдирєва, В.М. Сисоєв. Знайдено реагент для активного впливу на теплі хмари й тумани шляхом розсіювання його за допомогою літаків, розроблено реагент (препарат кармідол) для захисту морськ. портів від туманів (на прикладі Мурманськ. порту). Створена наземна установка НУРТ-6 для розкриття аеродромів від теплих туманів, а також необхідний для її роботи реагент. У зв’язку з обмеженими можливостями гідрометеорол. служби СРСР з впровадження результатів дослідж. хім. гр. лаб. розширила наук.-пошукову тематику в напрямку більш широкого використання аеродисперсних матеріалів у нар. госп-ві. Гр. проф. М.В. Товбіна провела лаб.-полігонні дослідж. з використання препарату кармідол для підвищення врожайності в теплицях, на чекових рисових полях Кубані, а також як реагенту для зниження потужності тайфунів (циклонів) в екваторіальних р-нах океанів. Наук.-досл. гр. під кер. зав. лаб. канд. хім. наук Д.Ф. Даценка започаткувала експерим. дослідж. високодисперсних аерозольних інгібіторів процесів горіння твердих матеріалів, рідин та газів, оскільки різні нар.-госп. об’єкти СРСР мали великі збитки від пожеж та вибухів. Було розроблено комплекс. наук.-техн. програму створення аерозольних інгібіторів для автоматичних систем вибухогасіння у вугільних шахтах (типу АВП-1 та СЛВА), для постановки аерозольних заслонів та пластичних забієчних матеріалів. Ця програма вперше в історії ун-ту була включена трьома завданнями до Респ. комплекс. наук.-техн. програми. Розробки завершені й захищені авт. свідоцтвами, патентами СРСР та України. Реагенти були виготовлені в заводських умовах і використані на шахтах різних регіонів СРСР. Проблемна НДЛ припинила існування 1996, увійшовши до структури НДЧ Київ. ун-ту. Її розробки – інгібітори й установки – й досі працюють на деяких шахтах України. <i>Д.Ф. Даценко, Г.Г. Цапюк </i>

Архаров Анатолій Васильович

 • Останні зміни:
10.05.1938- 13.10.2004

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1961-2002 – інженер, провід. інженер, старш. наук. співроб. каф. фізичної хімії, зав. НДЛ «Аеродисперсні системи».

Читати далі >Батковська Людмила Олексіївна

 • Останні зміни:
19.06.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1964 – старш. лаборант, інженер, 1973 – мол. наук. співроб. проблемної НДЛ «Аеродисперсні системи», наук. співроб., 1988 – старш. наук. співроб. каф. хімії і аналізу рідкісних елементів, 1991-2003 – каф. аналітичної хімії.

Читати далі >Будераська Галина Георгіївна

 • Останні зміни:
18.04.1923- 08.08.1992

Місце народження: м. Ірпінь Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1959 – інженер відділу Укрхарчпостачання УРСР, вчитель хімії в школі, викл. Київ. артилер. уч-ща. У Київ. ун-ті: 1962-81 – старш. наук. співроб. НДЛ «Аеродисперсні системи» хім. ф-ту.

Читати далі >Вязьмітіна Ольга Митрофанівна

 • Останні зміни:
18.10.1933- 10.12.2007

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1957-59 – хімік відділу фотохімії ІФХ АН УРСР, 1959-62 – старш. інженер, мол. наук. співроб. ІХВС АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1965-71 – старш. наук. співроб. проблемної НДЛ «Аеродисперсні системи», з 1980 – старш. наук. співроб. НДЧ, 1986-95 – НДЛ «Аерозольні інгібітори». 1971-80 – старш. наук. співроб., зав. лаб. Укр. наук.-вироб. об’єднання целюлозно-паперової пром-сті.

Читати далі >Даценко Дмитро Федорович

 • Останні зміни:
05.08.1936

Місце народження: с. Біляки Семенівськ. р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1960 – мол. наук. співроб., 1961 – старш. наук. співроб., 1976-97 – зав. проблемної НДЛ «Аеродисперсні системи».

Читати далі >Дяченко Наталія Олександрівна

 • Останні зміни:
12.04.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1973 – мол. наук. співроб., 1975 – старш. наук. співроб. проблемної НДЛ «Аеродисперсні системи», 1988 – старш. наук. співроб., 1995-2004 – зав. НДЛ «Хімічного аналізу об’єктів навколишнього середовища та контролю виробництва».

Читати далі >Іванова Олена Іванівна

 • Останні зміни:
06.02.1943

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Хімік-неорганік, канд. хім. наук. Працювала наук. співроб. аналіт. лаб. Держ. НДІ хлорної пром-ті. У Київ. ун-ті: 1975 – старш. наук. співроб. НДЧ, 1976 – зав. лаб. каф. неорг. хімії, 1978 – мол. наук. співроб., 1986 – наук. співроб. проблемної НДЛ «Аеродисперсні системи». 1994-2003 – старш. наук. співроб. НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки» каф. неорг. хімії.

Читати далі >Капшук Анатолій Олександрович

 • Останні зміни:
14.02.1952

Місце народження: с. Мануїльськ Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Хімік-неорганік, канд. хім. наук, доц. У Київ. ун-ті: 1976 – мол. наук. співроб., 1979 – старш. інженер проблемної НДЛ «Аеродисперсні системи», 1983 – асист., з 1988 – доц. каф. неорг. хімії.

Читати далі >Корнієнко Зоя Іванівна

 • Останні зміни:
04.10.1953

Місце народження: с. Лелюхівка Новосанжарськ. р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
Хімік-неорганік, канд. хім. наук. 1973-82 – старш. лаборант, інженер НДІ хлорної пром-сті. У Київ. ун-ті: 1983 – мол. наук. співроб. НДЛ «Аеродисперсні системи», з 1988 – наук. співроб. НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки» каф. неорганічної хімії.

Читати далі >Лішко Тамара Петрівна

 • Останні зміни:
23.11.1938

Місце народження: м. Олександрівськ, Сахалін. обл. (Росія).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Хімік-неорганік. 1960-63 – інженер, мол. наук. співроб. ІФХ АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1967 – старш. інженер НДЛ «Аеродисперсні системи», 1971 – «Синтез фіз.-хім. дослідження жаростійких солей деяких кисневмісних кислот», 1976 – мол. наук. співроб., 1986 – наук. співроб., 1990-99 – старш. наук. співроб. каф. неорг. хімії.

Читати далі >Павленко Вадим Олександрович

 • Останні зміни:
18.04.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Хімік-неорганік, канд. хім. наук, доц. 1979 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту, 1986 – асп-ру каф. неорганічної хімії хім. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1979 – інженер проблемної НДЛ «Аеродисперсні системи», 1986 – старш. наук. співроб., з 1993 – доц. каф. неорг. хімії; 2004-06 – заст. декана хім. ф-ту.

Читати далі >Скопенко Валентина Микитівна

 • Останні зміни:
17.06.1937

Місце народження: с. Остер Козелецького р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1959-67 – інженер, мол. наук. співроб. І-ту хімії мономерів і полімерів АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1968 – старш. інженер каф. хімії мономерів і полімерів, 1975 – мол. наук. співроб., 1978 – старш. наук. співроб. проблемної НДЛ «Аеродисперсні системи», 1988-97 – старш. наук. співроб. НДЛ «Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів».

Читати далі >Товбін Мойсей Володимирович

 • Останні зміни:
14.05.1913- 20.04.1986

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, завідувач кафедри фізичної хімії.
Працював в Ін-ті гідробіології АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1954-84 – проф.; 1960-65 – зав. каф фіз. хімії. Перший кер. створеної 1959 проблемної НДЛ «Аеродисперсні системи», яка займалась розробкою методів активної дії на метеорологічні процеси шляхом впливу на них активних льодоутворюючих реагентів, пошуком таких реагентів та дослідженням механізму їх дії і методів їх диспергування до аерозольного стану.

Читати далі >Федорова Людмила Миколаївна

 • Останні зміни:
26.12.1938

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1961 – інженер каф. органіч. хімії, 1966 – старш. наук. співроб., 1976-2001 – зав. відділом проблемної НДЛ «Аеродисперсні системи» каф. хімії мономерів і полімерів (зараз каф. хімії високомолекулярних сполук).

Читати далі >Харченко Олена Вікторівна

 • Останні зміни:
24.04.1932

Місце народження: м. Шахти Ростов. обл. (Росія).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: кандидат хімічних наук.
У Київ. ун-ті: 1959 – старш. лаборант, 1966 – мол. наук. співроб., 1976-87 – старш. наук. співроб. проблемної НДЛ «Аеродисперсні системи» каф. фізичної хімії.

Читати далі >Чаленко Валентина Гаврилівна

 • Останні зміни:
15.02.1937

Місце народження: м. Новомосковськ Тульської обл., Росія).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1962 – мол. наук. співроб., 1963-91 – старш. наук. співроб. проблемної НДЛ «Аеродисперсні системи» каф. фізичної хімії.

Читати далі >Чеша Ірина Іванівна

 • Останні зміни:
20.06.1940

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1963 – старш. лаборант, мол. наук. співроб., 1967 – асп. каф. фізичної хімії, 1970 – старш. інженер, 1972-97 – старш. наук. співроб. проблемної НДЛ «Аеродисперсні системи».

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи