ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Акушерства і жіночих хвороб з факультетською клінікою кафедра Акушерства і жіночих хвороб з факультетською клінікою кафедра

Каф. жін. хвороб заснована 1841, а клініка при ній (на 20 ліжок) відкрилась 1 лист. 1843. Її організатором та кер. став проф. О.П. Матвєєв. Спочатку каф. не мала своєї амбулаторії, а для навчання студентів запрошувались наймані жінки. У 1883 зав. каф. обраний Г.Є. Рейн. Він організував буд-во нов. клініки, вніс зміни в структуру стаціонару, модернізував його. У цей час на каф. навчалось уже 945 студентів. На каф. велика увага приділялась амбулатор. прийому вагітних та гінекол. хворих. Крім теорет. лекцій, студенти III курсу брали участь в амбулатор. прийомах хворих, гінекол. операціях, навчались проведенню пологів. На лекціях з акушерства. використовувались патологоанатом. препарати, за допомогою проекційного апарату демонструвались малюнки. У першому півріччі на III курсу студенти вивчали системат. цикл з акушерства, на другому - курс жін. хвороб. На IV курсі передбачався щоденний огляд хворих, присутність при пологах, операціях, нічні чергування в клініці, участь у виїздах до хворих додому, заняття на фантомі. Лекції на V курсі були присвячені виконанню акушер. операцій. Крім того, читались два факультативні курси - техніка акушер. операцій та гінекол. поліклініка. У 1883 організована каф. б-ка, яка нараховувала майже 700 томів мед. книг. Тут же знаходилось майже 2500 книг, що належали Київ. акушер. наук. тов-ву (див. Товариства науково-медичні). Каф. б-ка існувала до 1934 (передана Нац. наук. мед. бібліотеці). З 1900 каф. очолив проф. О.О. Муратов. Він організував при клініці ун-ту школу повивальних бабок, був одним із ініціаторів та організаторів мед. відділення КВЖК. У 1913 зав. каф. обраний проф. Г.Г. Брюно; з 1916 каф. акушерства та гінекології та одночасно факультет. терапії очолювали проф. В.П. Образцов, а потім - Г.Г. Брюно, який працював на ній до 1919. Проф. Г.Г. Брюно значно поповнив інвентар клініки метод матеріалами, а музей - інструментарієм та препаратами. В 1917-20 стан клініки погіршився, кількість співробітників каф. різко скоротилась. У 1920 зав. каф. акушерства та гінекології обраний Г.Ф. Писемський. Л-ра: Ист.-статистические записки об ученых и учебно-вспомогательных учреждениях Имп. Ун-та Св. Владимира / Под ред. В.С. Иконникова К., 1884; Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Университета Св. Владимира (1834-1884) / Под ред. В.С. Иконникова К., 1884; Історія Київського університету. К. 1959; 160 років Національному медичному ім. О.О. Богомольця (1841-2001). К., 2001.<i> І.В. Пасько</i>

Брюно Георгій Георгійович

  • Останні зміни:
01.07.1862- 16.12.1919

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор.
1887 закінчив мед ф-т Ун-ту св. Володимира. Бл. 10 років присвятив практ. медицині. 1894 брав активну участь у боротьбі з епідемією холери на території України. Одним із перших ініціював орг. заходи щодо профілактики злоякісних новоутворень. Безкоштовно працював у декількох лікарнях Києва, застосовуючи диспансерний метод огляду та лікування.

Читати далі >Добронравов Варнава Олексійович

  • Останні зміни:
04.03.1848- 03.02.1915

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: приват-доцент.
1871 закінчив мед. ф-т Моск. ун-ту. Працював ординатором унів. клініки. 1873 захистив докт. дис. «О местном лечении послеродовых заболеваний». З 1875 – приват-доц. каф. акушерства та гінекології Моск. ун-ту, одночасно – лікар-консультант Голіцинської лікарні. 1880-84 – дир. власної жін. лікарні. Впродовж 30-ти останніх років працював у Києві: з 1885 на посаді приват-доц. каф. акушерства і жін. хвороб Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Лазаревич Іван Павлович

  • Останні зміни:
03.02.1829- 09.02.1902

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор.
З 1853 — асист., 1856 - пом. дир. акушер. клініки. 1857 захистив докт. дис. "De pelvis feminae metiendae rationibus". З 1858 приват-доц., з 1859 доц.; з 1862 — екстраордин., згодом ордин. проф. Харків. ун-ту з акушерства, жін. і дит. хвороб. З 1890 у відставці.

Читати далі >Липський Олександр Лукич

  • Останні зміни:
13.09.1836- 01.03.1889

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Закінчив мед ф-т Ун-ту св. Володимира (1861). З 1863 – асистент, в 1864-69 – пом. дир. терапевт. клініки. Захистив дис. на здобуття вч. ступ. д-ра медицини «О микроскопическом строении кишечного канала» (1868). Удосконалювався з педіатрії в Німеччині (1870-74).

Читати далі >Матвєєв Олександр Павлович

  • Останні зміни:
01.01.1816- 23.05.1882

Місце народження: не встановлено.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
Закінчив Моск. ун-т. Працював у Моск. Єкатерининській лікарні, також у провідних клініках Європи. 1847 захистив докт. дис. Організатор і перший кер. каф. акушерства, жін. і дит. хвороб (1844-78). 1844 - екстраордин., з 1848 - ордин. проф., декан мед. ф-ту (1862-65); завідував Акушерськ. клінікою ун-ту, у 1845-83 був кер. Ін-ту повивального мистецтва при Ун-ті св. Володимира, в якому викладав окремий курс повивальн. мист-ва для майбутніх акушерок. Двічі обирався ректором Ун-ту св. Володимира (1865-71, 1875-78).

Читати далі >Муратов Олександр Олександрович

  • Останні зміни:
03.11.1850- 04.04.1918

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
Закінчив мед. ф-т Московського ун-ту. Захистив дис. на здобуття вч. ст. д-ра медицини «Материалы для акушер ской статистики г. Москвы» (1897). З 1900 очолив Акушерства і жіночих хвороб з факультетською клінікою кафедру Університету св. Володимира. Він організував при клініці ун-ту школу повивальних бабок, був одним із ініціаторів та організаторів мед. відділення КВЖК.

Читати далі >Образцов Василь Парменович

  • Останні зміни:
01.01.1849- 27.12.1920

Місце народження: м. Грязовці Вологод.ї губ., тепер Вологод. обл. РФ..
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
Випускник Вологод. дух. семінарії (1870). 1875 закінчив С.-Петерб. МХА і 4 роки працював земськ. лікарем у м. Великий Устюг Вологодської губ. Брав участь у рос.-турецьк. війні (1877-78), де забезпечував організацію мед. допомоги на театрі військ. дій. Удосконалювався в Берліні у Р. Вірхова (1879). 1880 захистив докт. дис. «К морфологии образования крови в костром мозге у млекопитающих». З 1891 – доц. каф. діагностики внутр. хвороб, з 1893 – проф., 1893-1903 — зав. каф. спец. патології і терапії, в 1904-18 — зав. каф. факультет. терапевт. клініки, 1915-16 одночасно зав. каф. акушерства і жіноч. хвороб.

Читати далі >Писемський Григорій Федорович

  • Останні зміни:
07.02.1862- 25.07.1937

Місце народження: м. Пирятин, Полтавщина .
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Дир. акушер.-гінекол. клініки Київ. ін.-ту вдосконалення лікарів (1920-37), наук. співр. НДІ охорони материнства і дитинства (1930-34). Автор праць з операт. гінекології та організації акушер-гінекол. допомоги, організатор першої в Києві консультації для вагітних, голова Укр. та Київ. наук. тов-в акушерів-гінекологів.

Читати далі >Рейн Георгій Єрмолаєвич

  • Останні зміни:
20.04.1854- 03.12.1943

Місце народження: м. Санкт-Петербург, РФ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
1874 закінчив С.-Петерб. МХА. 1876 захистив докт. дис. Під час рос.-тур. війни (1877-78) призначений хірургом в діючу армію. 1884 очолив каф. теорет. акушерства і гінекології Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи