ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Матвєєв Олександр Павлович

01.01.1816- 23.05.1882

Місце народження: не встановлено.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.

Закінчив Моск. ун-т. Працював у Моск. Єкатерининській лікарні, також у провідних клініках Європи. 1847 захистив докт. дис. Організатор і перший кер. каф. акушерства, жін. і дит. хвороб (1844-78). 1844 - екстраордин., з 1848 - ордин. проф., декан мед. ф-ту (1862-65); завідував Акушерськ. клінікою ун-ту, у 1845-83 був кер. Ін-ту повивального мистецтва при Ун-ті св. Володимира, в якому викладав окремий курс повивальн. мист-ва для майбутніх акушерок. Двічі обирався ректором Ун-ту св. Володимира (1865-71, 1875-78). Опрацював і впровадив у практику метод профілактики бленореї новонароджених (1853). Осн. праці: Курс акушерства для учащихся. К., 1856; Руководство к повивальному исскуству. Изд. 4-е, испр. и доп. К., 1872. Л-ра: Макаренко І. М., Полякова І. М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та проф. НМУ ім. О.О.Богомольця (1841-2001). К., 2001; Кобченко К. Перша фаорма жіночої професійної освіти (До 165-річчя заснуванні Інституту повивального мистецтва при Университеті св. Володимира) // Українознавство-2010: Календар-щорічник. К., 2009.

Автор: Р.О.Марценюк

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи