ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Алгебри та математичної логіки кафедра Алгебри та математичної логіки кафедра

У 1959 р., за ініціативою Л.А.Калужніна, в ун-ті було орг. каф. алгебри і мат. логіки з лаб. мат. лінгвістики. Розвиток алгебри в ун-ті починається з 1902, коли в ун-ті почав працювати вихованець С.-Петерб. мат. школи, проф. Д.О. Ґраве. У 1910 р. він організовує свій знаменитий семінар (1910-16), з якого вийшли Б.М.Делоне (засн. Ленінгр. алгебр. школи), О.Ю. Шмідт (засн. Моск. алгебр. школи), М.Г. Чеботарев (засн. Казан. алгебр. школи), В.П. Вельмін, М.П. Кравчук, О.М. Островський, Ю.В. Кондратюк та ін. У 1920-х рр. досл. з алгебри в ун-ті проводять М.П. Кравчук та його учні. У кінці 1930-х Київ. алгебр. школа зазнала нищівного удару. Акад. М.П. Кравчук і майже всі його учні були репресовані за звинуваченням в укр. націоналізмі та шпигунстві. Відродження алгебри в ун-ті почалося з 1955 р., після приїзду в Київ Л.А.Калужніна. У 1960-х р. осн. напрямками досл. були мат. лінгвістика, теорія автоматів, абстрактна теорія Галуа. З середини 1960-х рр. починають розвиватися теорія зображень (Дрозд Ю.А., Кириченко В.В.) та теорія груп (Калужнін Л.А., Сущанський В.І.). У наступні роки в коло інтересів співроб. каф. включаються теорія груп підстановок, структурна теорія кілець та теорія алгебр Лі. На межі 1970–1980 рр. велись інтенсивні досл. з комп’ютерної алгебри (у співр. з Ін-м кібернетики АН УРСР). Нині осн. напрямками наук. досл. каф. є теорія груп, теорія груп підстановок, теорія зображень, структурна теорія кілець, алгебрична комбінаторика, теорія напівгруп, алгебрична геометрія, алгебрична топологія, теорія автоматів, теорія динамічних систем і С*-алгебр, теорія алгебр Лі та їх зображень, теорія категорій, гомологічна алгебра, фрактальна геометрія, теорія алгоритмів та комп’ютерна алгебра. Каф. підтримує тісні зв’язки з ун-тами та ін-тами: Білефельда, Бонна (ін-т Макса Планка), Бремена, Дрездена, Дюссельдорфа, Кайзерслаутерна, Фрайбурга, (Нiмеччина); Лестера (Великобританія); Гетеборга, Упсали (Швеція); Женеви (Швейцарія); Риму (Італія); Парижа, Страсбурга (Франція); Бялостока, Вроцлава, Глівіце (Польща); Вінніпега (Канада); Джорджії, Санта-Барбари, Техасу (США); Бело-Горізонте, Бразиліа, Сан-Пауло (Бразилія); Сіднея (Австралія); Москви, Санкт–Петербурга, Новосибірська (Росія); Мінська, Гомеля (Білорусь), а також ун-тами України в м.: Дніпропетровську, Луганську, Львові, Одесі, Сумах, Харкові, Ужгороді, Чернівцях. Л-ра: Дрозд Ю.А., Завало С.Т., Калужнін Л.А. Розвиток алгебраїчної школи у Київському університеті // Вісн. Київ. держ. ун-ту, сер. мат. та мех., Вип.27, 1985. Лев Аркадьевич Калужнин (Leo Kaloujnine). Винница, 1999. Механіко–математичному факультету – 60 / під ред. М.О.Перестюка. – К., 2000. Наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на зламі тисячоліть. К., 2002. А.П.Петравчук

Бавула Володимир Володимирович

 • Останні зміни:
09.07.1962

Місце народження: с. Могилівка Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив факультет Київ. ун-ту (1984). У Київ. ун-ті: 1991–96 асист. каф. алгебри та мат. логіки мех.-мат. ф-ту. З 1996 працює в ун-ті Шефілда (Великобританія).

Читати далі >Беккерт Віктор Іванович

 • Останні зміни:
29.03.1961

Місце народження: с. Ясіня Закарпатської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ ун-ту (1983). Канд. дис.: «Ручні сагайдаки зі співвідношеннями» (1990). У Київ. ун-ті: 1996–2000 доц. каф. алгебри та мат. логіки мех.-мат. ф-ту.

Читати далі >Белічков Віктор Олександрович

 • Останні зміни:
25.10.1937

Місце народження: м. Київ.
Наукове звання: асистент.
Закінчив факультет Київ. ун-ту (1964). Учень Л.А. Калужніна. У Київ. ун-ті: 1964–70 інж., асист. каф. алгебри і мат. логіки мех.-мат. ф-ту.

Читати далі >Бондаренко Євген Володимирович

 • Останні зміни:
22.05.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. нац. ун-ту (2003). Канд. дис.: «Самоподiбнi групи автоморфiзмiв однорiдних кореневих дерев» (2006). У Київ. ун-ті: з 2007 асист. каф. алгебри та мат. логіки, мех.-мат. ф-ту.

Читати далі >Ганюшкін Олександр Григорович

 • Останні зміни:
15.05.1953

Місце народження: с. Березівка Житомирського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. факультет Київ. ун-ту (1975). Канд. дис.: «Підпрямі і розшаровані добутки груп» (1982). У Київ. ун-ті: з 1978 – асист., доц. алгебри та математичної логіки кафедри. Наук. інтереси: дослідження властивостей підпрямих добутків груп, будови скінченних напівгруп перетворень та їх нільпотентних піднапівгруп. Понад 40 праць, зокрема: Українські математичні олімпіади. К., 1993 (у співавт.); Елементи теорії чисел. К., 2003 (у співавт.). «Introduction to finite classical semigroups» (монографія, у співавт.). О.О.Безущак

Читати далі >Ґраве Дмитро Олександрович

 • Останні зміни:
06.09.1863- 19.12.1939

Місце народження: м. Кирилов, Вологодської області, РФ .
Науковий ступінь: доктор математики.
Наукове звання: ординарний професор, академік УАН (1919), почесний член АН СРСР (1929).
Закінчив С.-Петерб. ун-т (1885). Викладач мат. в Ін-ті інж. шляхів зв’язку (С.-Петерб.) (1889). Упродовж 1897-1899 проф. Харків. ун-ту, з 1899 до 1939 проф. Київ. ун-ту. Організатор і багаторічний кер. наук.-досл. алгебричного семінару в ун-ті, відомого як «Семінар Ґраве», з якого вийшли Б.М. Делоне, О.Ю. Шмідт, М.Г. Чеботарьов, В.П. Вельмін, М.П. Кравчук, А.М. Островський, Ю.В. Кондратюк. Автор розв’язку проблеми про знаходження всіх інтегралів системи диф. рівнянь задачі трьох тіл, які не залежать від закону дії сили. Розв’язав задачу картографічних проекцій, знайшов деякі класи рівнянь п’ятого ступеня, які є розв’язними у радикалах. Працював також у галузях прикладної мат. і мех. Магіст. дис.: «Про інтегрування часткових диференціальних рівнянь першого порядку» (1889). Захистив дис. на ступінь доктора чистої мат. «Про основні задачі математичної теорії побудови географічних карт» (1896).

Читати далі >Дрозд Юрій Анатолійович

 • Останні зміни:
15.10.1944

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Київ. держ. ун-т (1966). В 1969-2006 працював в Київ. ун-ті (виклад., доц., проф.). У 1980–1998 зав. каф. алгебри та мат. логіки. З 2006 зав. відділом алгебри Ін-ту мат. НАН України. Осн. напрямом наук. інтересів є теорія зображень та її застосування: цілочисельні зображення, зображення скінченновимірних алгебр і теорія матричних задач, зображення груп і алгебр Лі, похідні категорії, категорії пучків та гомотопічних типів. Одержав результати про будову родів зображень, про кількість модулів у роді та про розподіл максимальних підрешіток, які узагальнюють класичні теореми теорії чисел. Довів для матричних задач і скінченновимірних алгебр класичну гіпотезу про дихотомію «ручнiсть-дикiсть».

Читати далі >Дрозд-Корольова Олена Юріївна

 • Останні зміни:
06.11.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. нац. ун-ту (2003). З 2007 – асист. каф. алгебри та мат. логіки. Читає норматив. курси «Лінійна алгебра», «Алгебра та теорія чисел», «Математична логіка», «Алгебраїчна геометрія та її застосування у криптографії» спец. курси. Осн. напрямки досліджень та наук. інтереси – матричні задачі, поліноміальні відображення, теорія зображень. Канд. дис.: «Матричні задачі над алгебраїчно незамкненими полями» (2007). Осн.праці: Задачі з математичної логіки. К.2010. Є.В.Бондаренко

Читати далі >Калужнін Лев Аркадійович

 • Останні зміни:
30.01.1914- 06.12.1990

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Навчався в Берлін., Гамбург. ун-тах (Німеччина), ун-ті Сорбонна (Франція). З 1946 працював в Ін-ті вищих наук. досліджень Паризької академії наук, у 1948 захистив докт. дис. У 1951–1955 проф. Берлін. ун-ту (НДР). Там у 1953 захищає габілітаційну дис. З 1955 працював у Київ. ун-ті (проф. каф. мат. аналізу, теорії ймовірностей та алгебри). У 1959–70 зав. каф. алгебри та мат. логіки, у 1970–86 проф. цієї ж каф. Створив наук. школу. Серед його учнів –18 канд. та 4 докт. наук. Сфера наук. інтересів належать до різних розділів алгебри і дискретної мат., але найвагоміші результати стосуються теорії груп. У циклі робіт 1942–1948 розробив своєрідну поліноміальну алгебру, яка застосовується для досл. силовських підгруп багатьох класів груп. Довів теорему про стабільні групи автоморфізмів. Розробляв узагальнення теорії Галуа. Заклав основи теорії вінцевих добутків груп. Ряд досл. стосуються груп підстановок, теорії многовидів груп, теорії реляційних алгебр, теорії алгоритмів, мат. лінгвістики. Докт. дис.: «Силівські р-підгрупи симетричних груп. Повні добутки груп. Узагальненя теорії Галуа».

Читати далі >Кочубінська Євгенія Анатоліївна

 • Останні зміни:
07.03.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (2003). Канд. дис.: «Напівгрупи часткових автоморфізмів кореневих дерев» (2008). У Київ. ун-ті: 2006–07 асист. каф. алгебри та мат. логіки, 2007–08 співроб. НДЧ мех.-мат. ф-ту, з 2008 асист. каф. алгебри та мат. логіки. Наук. інтереси: теорія напівгруп, напівгрупи перетворень. Бл. 6 праць, зокрема: On a generalization of a bicyclic semigroup // Bulletin of Kiev University. Series: Physics and Mathematics, No.4. 2004. Є.В.Бондаренко

Читати далі >Мазорчук Володимир Степанович

 • Останні зміни:
10.05.1972

Місце народження: м. Рівне.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Закінчив мех.-мат. ф-тет Київ. ун-ту (1993). У 1996-2000 – асист. каф. алгебри та мат. логіки. В 1998-1999 – Гумбольдтівський стипендіат. З 2000 р. працює в ун-ті м. Упсали (Швеція). Осн. напрямки наук. роботи – теорія зображень асоціативних алгебр та алгебр Лі, напівгрупи перетворень. Канд. дис.: «Узагальнені модулі Верма» (1996), докт. дис.: «Зображення градуйованих алгебр Лі та їх узагальнень» (2000).

Читати далі >Некрашевич Володимир Володимирович

 • Останні зміни:
07.06.1975

Місце народження: с. Круті Горби Таращанського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1997). У 1997-2005 рр. працював асист. каф. алгебри та мат. логіки. З 2005 р. викладає в Техаському «A&M» університеті (США). В 2001-02 – Гумбольтівський стипендіат. Осн. напрямки наук. роботи – теорія груп, динамічні системи, операторні алгебри, фрактальна геометрія. Канд. дис.: «Метричні властивості неаменабельних груп» (1998). Лауреат премії НАН України для молодих вчених (1997), премії ім. Тараса Шевченка для молодих вчених Київ. ун-ту (2000). Автор 30 наук. праць.

Читати далі >Овсієнко Сергій Адамович

 • Останні зміни:
01.05.1953

Місце народження: с. Германівка Обухівського району Київської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1975). У 1978 – 82 працював в Ін-ті математики АН УРСР (інж., мол. наук. співроб.). З 1982 – на мех.-мат. ф-ті Київ. ун-ту (мол. наук. співроб., ст. наук. співроб., зав. лаб., асист., доц., проф. каф. алгебри і мат. логіки). Осн. напрямки наук. діяльності пов’язані з теорією зображень, гомологічною алгеброю, теорією квадратичних форм, А-нескінченістю категорії. Канд. дис.: «Квадратичні форми в теорії зображень» (1978).

Читати далі >Олійник Андрій Степанович

 • Останні зміни:
20.10.1974

Місце народження: с. Дермань Здолбунівського району Рівненської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1996). З 1997 працює на каф. алгебри і мат. логіки (асист., доц.). Наук. досл. проводить у напрямках груп підстановок, груп і напівгруп автоматних перетворень, теорії автоматів. Канд. дис.: «Вільні групи та напівгрупи автоматних перетворень» (1999). Лауреат премії ім. Тараса Шевченка для молодих учених Київ. ун-ту (2000).

Читати далі >Петравчук Анатолій Петрович

 • Останні зміни:
14.02.1956

Місце народження: с. Любомирівка Новоушицького району Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1977). В ун-ті працює з 1994 р. З 2005 р. зав. каф. алгебри та мат. логіки. Осн. напрями наук. діяльності пов’язані з дослідженнями алгебр Лі, що задовольняють умовам скінченності або узагальненої розв’язності, а також алгебр Лі, які є сумами підалгебр з певними умовами. Розв’язав негативно проблему О.Кегеля про суму двох нільпотентних підалгебр. Канд. дис.: «Конечные группы, определяемые некоторыми системами дополняемых подгрупп» (1983). Докт. дис.: «Алгебри Лі і групи з умовами факторизації і доповнюваності» (1999). Автор більше 60 наук. праць

Читати далі >Сергейчук Володимир Васильович

 • Останні зміни:
17.08.1949

Місце народження: с. Фосня Овручського району Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1971). У 1974 – 91 працював на каф. алгебри та мат. логіки (асист., доц.). З 1991 – в Ін-ті мат. НАН України, викладає за сумісництвом на каф. алгебри та мат. логіки.

Читати далі >Сущанський Віталій Іванович

 • Останні зміни:
14.11.1946

Місце народження: с. Ходорків Попільнянського району Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1969). В 1971-2004 працював на каф. алгебри і мат. логіки мех.-мат. ф-ту (асист., ст. виклад. (1974), доц. (1980), проф. (1992), зав. каф. (1998)).

Читати далі >Футорний Вячеслав Михайлович

 • Останні зміни:
03.06.1961

Місце народження: м. Петропавловськ-Камчатський, РФ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1983). У 1987–2000 рр. працював у Київ. ун-ті (асист. каф. мат. аналізу, доц. каф. алгебри і мат. логіки, ст. наук. співроб.), нині –професор університету Сан-Паулі (Бразилія).

Читати далі >Чеботарьов Микола Григорович

 • Останні зміни:
15.06.1894- 02.07.1947

Місце народження: м. Кам’янець-Подільський, тепер Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, член-кореспондент АН СРСР.
Закінчив Київ. ун-т (1916). Учасник семінару Граве. У 1918 – 21 – приват-доц. ун-ту. Автор вагомих досліджень у алгебричній теорії чисел, теорії Галуа, теорії груп Лі та теорії алгебричних функцій, цілого ряду наук. і наук.-педагогічних монографій. У 1924 – розв’язав проблему Фробеніуса, одержавши найбільш глибоке узагальнення теореми Діріхле про прості числа в арифметичній прогресії.

Читати далі >Шуб Циля Олександрівна

 • Останні зміни:
01.02.1918- 31.01.1969

Місце народження: м. Гадяч Полтавської області.
Наукове звання: старший викладач.
Закінчила Київ. ун-т (1940). У 1941–1944 в евакуації працювала виклад. Ледірської СШ Курмишського р-ну Горковської обл. РФСР. У 1944–1947 – асист. каф. мат. Київ. технолог. ін-ту легкої промисловості. У 1947–1968 – у Київ. ун-ті (асист. каф. мат. аналізу, асист. каф. обчислювальної мат., асист., ст. виклад. каф. алгебри і мат. логіки).

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи