ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Калужнін Лев Аркадійович

30.01.1914- 06.12.1990

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

Навчався в Берлін., Гамбург. ун-тах (Німеччина), ун-ті Сорбонна (Франція). З 1946 працював в Ін-ті вищих наук. досліджень Паризької академії наук, у 1948 захистив докт. дис. У 1951–1955 проф. Берлін. ун-ту (НДР). Там у 1953 захищає габілітаційну дис. З 1955 працював у Київ. ун-ті (проф. каф. мат. аналізу, теорії ймовірностей та алгебри). У 1959–70 зав. каф. алгебри та мат. логіки, у 1970–86 проф. цієї ж каф. Створив наук. школу. Серед його учнів –18 канд. та 4 докт. наук. Сфера наук. інтересів належать до різних розділів алгебри і дискретної мат., але найвагоміші результати стосуються теорії груп. У циклі робіт 1942–1948 розробив своєрідну поліноміальну алгебру, яка застосовується для досл. силовських підгруп багатьох класів груп. Довів теорему про стабільні групи автоморфізмів. Розробляв узагальнення теорії Галуа. Заклав основи теорії вінцевих добутків груп. Ряд досл. стосуються груп підстановок, теорії многовидів груп, теорії реляційних алгебр, теорії алгоритмів, мат. лінгвістики. Докт. дис.: «Силівські р-підгрупи симетричних груп. Повні добутки груп. Узагальненя теорії Галуа».

Автор понад 130 наук. та навч.-метод. праць.

Осн. праці: Алгоритми і математичні машини. К., 1964 (у співавт.); Основная теорема арифметики. М., 1969; Лінійні простори. К., 1971 (у співавт.); Введение в общую алгебру. М., 1973; Деление с остатком. К., 1977 (у співавт.). Л-ра.: Лев Аркадьевич Калужнин (Leo Kaloujnine). – Винница, 1999. 

Автор: В.І.Сущанський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи