ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Аналітичної хімії кафедра Аналітичної хімії кафедра

Одна з 4-х каф. створеного 1933 хім. ф-ту. Її очолювали доц. М.І. Пер’є, акад. AH УРСР А.К. Бабко, проф. І.В. П’ятницький, проф. В.В. Сухан. 1990 каф. об’єднано з каф. хімії та аналізу рідкісних елементів, яку з 1971 очолював акад. АН УРСР А.Т. Пилипенко. З 2000 – зав. каф. чл.-кор. НАН України, проф. В.М. Зайцев. 1934 акад. А.К. Бабком засновано наук. школу «Хімія комплекс. сполук в аналізі техногенних процесів, об'єктів навколишнього середовища та екол. каталізі». Вагомі етапи розвитку теорет. засад пов’язані з твор. діяльністю його учнів акад. А.Т. Пилипенка, професорів І.В. П’ятницького, Б.Й. Набиванця, М.М. Тананайко, Ф.Г. Жаровського, В.В. Сухана, О.П. Рябушка, О.А. Запорожець, Т.В. Табенської, доцентів О.Ю. Назаренка, Л.І. Дубовенко. На каф. започатковано наук. напрями: дослідження і застосування в аналізі комплекс. сполук, хемілюмінесцентний аналіз, екстракція амінних і внутрішньокомплекс. сполук в неорг. аналізі. Успішно розвиваються нові наук. напрями: розробка, вивчення й застосування в аналізі твердофазових аналіт. реагентів, розвиток гетерофазної коорд. хімії та створення адсорбентів для концентрування й розділення екотоксикантів; селективних мембран хім. та біол. сенсорів, тест-систем, комбінованих та гібридних методів аналізу, розробка методів міцелярної екстракції мікрокомпонентів з водних розчинів фазами неіонних поверхнево-активних речовин. За останні 20 р. на каф. підготовлено 18 канд., 2 д-ри хім. наук. Каф. підтримує наук. співроб-во з наук. установами в Україні та за кордоном, зокрема з Ліонським нац. ін-том прикладних наук, Паризьким ун-том, Ун-том Анрі Пуанкаре в Нансі (Франція), ун-том Кампінас (Бразилія). Нині на каф. працюють 3 д-ри хім. наук (В.М. Зайцев, О.А. Запорожець, В.В. Сухан), 20 канд. хім. наук (12 – викл., 8 – наук. співроб, інженери). Серед них засл. діяч освіти України (В.В.Сухан – 2009), лауреати Держ. премії України в галузі науки і техніки (А.Т. Пилипенко, І.В. П’ятницький, Ф.Г. Жаровський – 1973; В.М. Зайцев – 2007), премії ім. Л.В. Писаржевського AH УРСР (А.Т. Пилипенко, М.М. Тананайко – 1985; І.В. П’ятницький, В.В. Сухан – 1990), премії ім. Тараса Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка та стипендії ім. князя Ярослава Мудрого Міжн. фонду освіти (О.А. Запорожець, 1995); нагороджені орденом княгині Ольги ІІІ ст. (Т.В. Табенська – 2004, О.А. Запорожець – 2009), нагрудним знаком Петра Могили (В.В. Сухан, 2006), Почесною грамотою МОН України (О.А. Запорожець, 2007). З 1990 опубліковано 4 монографії, 7 підруч., 1 навч. посіб., ряд статей у фахових вид. Осн. праці: А.Т. Пилипенко, Л.А. Пилипенко, А.И. Зубенко. Органические реагенты в неорганическом анализе. К., 1994; Б.Й. Набиванець, В.В. Сухан, Л.В. Калабіна. Аналітична хімія природного середовища. К, 1996; В.М. Зайцев. Комплексоутворюючі кремнеземи. Синтез, будова закріпленого шару та хімія поверхні. Х., 1997; В.М. Островская, О.А. Запорожец, Г.К. Будников, Н.М. Чернавская. Вода. Индикаторные системы. М., 2002; О.М. Лисенко, Б.Й. Набиванець. Вступ до хроматографічного аналізу. Навч. посіб. К., 2005. <i>О.А. Запорожець</i>

Арендарюк Олена Нестерівна

 • Останні зміни:
25.05.1943

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1968 – мол. наук. співроб., 1972 – зав. лаб., старш. інженер, 1988 – наук. співроб. каф. хімії і аналізу рідкісних елементів, 1990-2002 – каф. аналітичної хімії.

Читати далі >Бабко Анатолій Кирилович

 • Останні зміни:
15.10.1905- 07.01.1968

Місце народження: с. Судженське Томської губ. Новосибірськ. обл. (Росія).
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Акад. АН УРСР. 1927 закінчив КПІ. З 1927 – асист. каф. аналіт. хімії КПІ, 1930 – доц. КТІХП. У Київ. ун-ті: 1934-41 – доц., 1944-60 – зав. каф. аналітичної хімії, 1960-68 – проф. цієї ж каф. хімічного ф-ту. Під час ВВВ 1941-44 – старш. наук. співроб., зав. лаб. аналіт. хімії ІЗНХ АН УРСР (м. Уфа, м. Москва).

Читати далі >Батковська Людмила Олексіївна

 • Останні зміни:
19.06.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1964 – старш. лаборант, інженер, 1973 – мол. наук. співроб. проблемної НДЛ «Аеродисперсні системи», наук. співроб., 1988 – старш. наук. співроб. каф. хімії і аналізу рідкісних елементів, 1991-2003 – каф. аналітичної хімії.

Читати далі >Боряк Аврора Костянтинівна

 • Останні зміни:
04.07.1941

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1963 – старш. лаборант, 1964 – інженер, 1971 – мол. наук. співроб., 1979-2001 – старш. наук. співроб. каф. аналітичної хімії.

Читати далі >Верба Валентина Вікторівна

 • Останні зміни:
21.01.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: асистент.
У Київ. ун-ті: 1994 − інженер, з 1996 − асист. каф. аналітичної хімії.

Читати далі >Гаврилова Ельза Федорівна

 • Останні зміни:
21.10.1933

Місце народження: с. Потієвка Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1964 – асп., асистент, 1993-94 – доц. каф. аналітичної хімії.

Читати далі >Герда Василь Іванович

 • Останні зміни:
20.09.1959

Місце народження: с. Крюківщина Києво-Святошинськ. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1982-2005 працював в ІФХ НАН України – старш. технік, стажист-дослідник, старш. інженер, провід. інженер, наук. співроб. У Київ. ун-ті: 2005 – наук. співроб., 2006 – старш. наук. співроб. каф. аналітичної хімії.

Читати далі >Глущенко Любов Михайлівна

 • Останні зміни:
23.03.1932

Місце народження: м. Суми.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1958 – лаборант ІЗНХ АН УРСР (м. Одеса), 1959 – інженер-дослідник ІЗНХ АН УРСР (м. Київ). У Київ. ун-ті: 1961 – мол. наук. співроб., 1963 – асист., 1974 – старш. викл., 1982-93 – доц. каф. аналітичної хімії.

Читати далі >Гонта Наталія Анатоліївна

 • Останні зміни:
12.02.1984

Місце народження: м. Глобине, Полтавська обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 2009 – інженер, 2011 – молодший наук. співроб. каф. аналітичної хімії.

Читати далі >Горенштейн Лариса Ісаківна

 • Останні зміни:
20.05.1944

Місце народження: станція Промислова Титовськ. р-ну Кемеровськ. обл. (Росія).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1968-83 – старш. інженер, 1986 – мол. наук. співроб.; 1986-98 – наук. співроб. каф. аналітичної хімії.

Читати далі >Горлач Валерій Федорович

 • Останні зміни:
09.08.1941- 24.03.2004

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1962 – інженер каф. аналітичної хімії, 1963 – мол. наук. співроб., 1964 – асист., 1971 – старш. викл., 1975-2003 – доц. каф. аналіт. хімії; 1977-80 – заст. декана з сусп.-політ. практики.

Читати далі >Дорощук Володимир Олександрович

 • Останні зміни:
11.10.1978

Місце народження: с. Нова Мощаниця Здолбунівськ. р нy Рівнен. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 2003 – асист., 2007 – доц. каф. аналіт. хімії, заст. декана з вих. роботи хім. ф-ту.

Читати далі >Дубовенко Людмила Іванівна

 • Останні зміни:
12.09.1922- 07.04.1987

Місце народження: ст. Боярка, тепер м. Боярка Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1946 – старш. лаборант, 1953 – асист., 1959-85 – доц. каф. аналітичної хімії.

Читати далі >Дяченко Наталія Олександрівна

 • Останні зміни:
12.04.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1973 – мол. наук. співроб., 1975 – старш. наук. співроб. проблемної НДЛ «Аеродисперсні системи», 1988 – старш. наук. співроб., 1995-2004 – зав. НДЛ «Хімічного аналізу об’єктів навколишнього середовища та контролю виробництва».

Читати далі >Єременко Ольга Михайлівна

 • Останні зміни:
24.07.1920

Місце народження: м. Чорнобиль Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1960 – інженер каф. хімії і аналізу рідкісних елементів. З 1962 – старш. наук. співроб. 1973-75 – мол. наук. співроб. ІЗНХ АН УРСР, 1975-76 – старш. наук. співроб. Ін-ту колоїдної хімії та хімії води АН УРСР.

Читати далі >Жаровський Фроім Гершкович (Єфим Григорович)

 • Останні зміни:
15.01.1905- 25.12.1970

Місце народження: с. Мухоїди Мінськ. губернії (Російська імперія).
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1930-34 – асист. каф. неорг. хімії, нач. НДЧ КПІ. У Київ. ун-ті: з 1934 до поч. ВВВ асист., доц. каф. аналітичної хімії ун-ту, 1945 – доц., 1967-70 – проф. каф. аналіт. хімії. Одночасно 1940-41 – зав. аналіт. лаб. Ін-ту мінеральної сировини АН УРСР. З 1941 учасн. бойових дій на Пд.-Зах., Сталінгр., Донськ. фронтах; пом. нач. Центр. хім. бази НКО.

Читати далі >Зайцев Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
11.10.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У Київ. ун-ті: 1974-76 – технік, 1984 – мол. наук. співроб., 1985 – асист., 1992-95 – доц., з 1997 – проф., 2000-2012 – зав. каф. аналіт. хімії.

Читати далі >Зайцева Галина Миколаївна

 • Останні зміни:
27.01.1958

Місце народження: м. Бердичів Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1981 – старш. лаборант, 1984-89 – мол. наук. співроб. каф. хімії та аналізу рідкісних елементів. З 1989 – інженер-технолог відділу сорбції ІЗНХ УРСР (з 1992 – Ін-т сорбції проблем ендоекології НАН України), 1998 – наук. співроб., 1999-2001 – старш. наук. співроб. цього ін-ту. З 2001 – старш. викл., 2003 – доц. каф. заг. хімії НМУ ім. О.О. Богомольця.

Читати далі >Запорожець Ольга Антонівна

 • Останні зміни:
27.09.1958

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У Київ. ун-ті: 1985 – наук. співроб., 1989 – асист., 1993 – доц., з 2004 – проф. каф. аналіт. хімії; з 2007 – заст. декана хім. ф-ту з навч. роботи, з 2012 – зав. каф. аналітичної хімії.

Читати далі >Зінько Ліонель Степанівна

 • Останні зміни:
14.07.1972

Місце народження: м. Ірпінь Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1999 – асист., 2001 – мол. наук. співроб., 2003 – асист., з 2006 – доц. каф. аналіт. хімії.

Читати далі >Зубенко Олександр Іванович

 • Останні зміни:
20.09.1953- 06.07.2005

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: доцент.
1975-85 – інженер, мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. Ін-ту колоїдної хімії і хімії води АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1985-2005 – доц. каф. аналітичної хімії Київ. ун-ту.

Читати далі >Зуй Марина Федорівна

 • Останні зміни:
03.07.1960

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1984 – мол. наук. співроб., 1988 – наук. співроб., 1996 - асист., з 2003 – доц. каф. аналіт. хімії.

Читати далі >Іщенко Володимир Борисович

 • Останні зміни:
03.03.1949

Місце народження: с. Шевченкове Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1977 – старш. інженер, зав. навч. лаб. каф. аналіт. хімії, 1988 – наук. співроб., 1990 – старш. наук. співроб. каф. фізичної хімії, 2001 – старш. наук. співроб. каф. аналіт. хімії.

Читати далі >Іщенко Микола Володимирович

 • Останні зміни:
24.03.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: асистент.
У Київ. ун-ті: 2003 – інженер, 2007 – мол. наук. співроб., з 2008 – асист. каф. аналіт. хімії.

Читати далі >Карасьова Тетяна Андріївна

 • Останні зміни:
12.01.1946

Місце народження: м. Вєтка Гомельськ. обл. (Білорусь).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1967-69 – інженер, мол. наук. співроб. Ін-ту молекул. біології та генетики АН УРСР. 1973-76 – асист. каф. заг. хімії КМІ ім. О.О. Богомольця. 1976-97 – наук. співроб., старш. наук. співроб. ІЗНХ АН України. 1997-98 – гол. спеціаліст з наук.-орг. діяльності Мін-ва України у справах науки і техніки, 1998-2000 – заст. дир. Ін-ту хімії поверхні НАН України з інновац. та інвест. діяльності. У Київ. ун-ті: 2000-2003 – старш. наук. співроб. каф. аналітичної хімії.

Читати далі >Каретнікова Олена Олексіївна

 • Останні зміни:
14.03.1945

Місце народження: м. Москва (Росія).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1971 – мол. наук. співроб., 1986 – наук. співроб. каф. хімії та аналізу рідкісних елементів, 1988-2002 – наук. співроб. каф. аналітичної хімії.

Читати далі >Качан Ігор Анатолійович

 • Останні зміни:
11.09.1982

Місце народження: м. Гола Пристань Херсон. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: асистент.
2004-08 – асист. каф. аналіт. хімії НУХТ. У Київ. ун-ті: 2007 – інженер, 2008 – мол. наук. співроб., з 2009 – асист. каф. аналіт. хімії. Викладав практ. та лабор. заняття з курсу «Фундам. основи аналіт. хімії».

Читати далі >Кеда Тетяна Євгенівна

 • Останні зміни:
18.06.1974

Місце народження: м. Здолбунів Рівненської обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: асистент.
У Київ. ун-ті: 1997 – інженер, аспірант, 2001 – мол. наук. співроб., 2002 – асист. каф. аналітичної хімії.

Читати далі >Клібус Ганна Харитонівна

 • Останні зміни:
21.04.1932- 15.06.2012

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
З 1955 – старш. лаборант ІЗНХ АН УРСР, 1957 – інженер Ін-ту металокераміки і спец. сплавів АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1962 – асист., 1968 – старш. викл., 1974–1991 – доц. каф. аналіт. хімії.

Читати далі >Кобилінська Наталя Григорівна

 • Останні зміни:
04.11.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
З 2006 зав. редакцією наук.-практ. журн. «Методи і об’єкти хімічного аналізу».

Читати далі >Ковальчук Тетяна Вікторівна

 • Останні зміни:
28.07.1975

Місце народження: м. Борислав Львів. обл..
Науковий ступінь: д-р філософії (Франція).
Остання займана посада: асистент.
У Київ. ун-ті: з 2004 – асист. каф. аналіт. хімії.

Читати далі >Коломієць Любов Леонтіївна

 • Останні зміни:
07.02.1943

Місце народження: с. Артюхівка Роменськ. р-ну Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1968 – старш. лаборант, 1969 – старш. інженер, 1971 – асист., 1975 – старш. викл., 1976 – мол. наук. співроб., 1982-2002 – доц. каф. аналіт. хімії.

Читати далі >Конопліцька Олена Петрівна

 • Останні зміни:
03.04.1979

Місце народження: м. Старокостянтинів Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: асистент.
У Київ. ун-ті: 2007 - інженер, з 2008 – асист. каф. аналіт. хімії.

Читати далі >Костенко Людмила Степанівна

 • Останні зміни:
20.04.1969

Місце народження: м. Чернівці.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: асистент.
У Київ. ун-ті: 1992-93 – інженер, 1998-99 – мол. наук. співроб. каф. неорг. хімії, з 2002 – асист. каф. аналітичної хімії. 1999-2000 – хімік-технолог НТЦ «Нові хім. технології».

Читати далі >Костишина Олександра Петрівна

 • Останні зміни:
03.07.1926

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1954 – старш. лаборант, 1960 – старш. наук. співроб., 1970 – старш. викл. каф. аналітичної хімії, 1979-85 – доц. каф. хімії та аналізу рідкісних елементів.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 75
Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи