ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бабко Анатолій Кирилович

15.10.1905- 07.01.1968

Місце народження: с. Судженське Томської губ. Новосибірськ. обл. (Росія).
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.

Акад. АН УРСР. 1927 закінчив КПІ. З 1927 – асист. каф. аналіт. хімії КПІ, 1930 – доц. КТІХП. У Київ. ун-ті: 1934-41 – доц., 1944-60 – зав. каф. аналітичної хімії, 1960-68 – проф. цієї ж каф. хімічного ф-ту. Під час ВВВ 1941-44 – старш. наук. співроб., зав. лаб. аналіт. хімії ІЗНХ АН УРСР (м. Уфа, м. Москва). Канд. дис. «Исследования ализарината алюминия» (1937), докт. дис. «Исследования процессов комплексообразования – к применению внутрикомплексных соединений в колориметрии» (1940), присвоєно вчен. звання проф. (1943). Обраний чл.-кор. АН УРСР (1948), – акад. АН УРСР (1957). 1934 на хім. ф-ті вперше в СРСР почав читати курс «Фіз.-хім. основи аналіт. хімії», організував при каф. нові лаб. з фіз.-хім. методів аналізу й контролю вир-ва. Багато зробив для орг. навч. і досл. роботи з аналіт. хімії, завдяки чому каф. стала однією з кращих в СРСР. Сфера наук. діяльності: хімія комплекс. сполук, їх застосування в аналіт. хімії, зокрема фотометричному й люмінесцентному аналізі, дослідження рівноважного стану забарвлених комплекс. сполук у розчинах. Методом фіз.-хім. аналізу обґрунтував заг. положення ступінчастої дисоціації у розчинах і методи визначення складу розчинених комплексів. З 1949 досліджував потрійні комплекси, що утворюються в системі «йон металу – ліганд – органіч. основа», реакційну здатність полівалентних йонів у розчинах комплекс. гетерополікислот. Створив наук. школу «Хімія комплекс. сполук і застосування їх в аналізі». Чл. президії респ. хім. тов-ва ім. Д.І. Менделєєва, голова наук.-метод. комісії Київ. ун-ту. Консультант багатьох галузевих НДІ, НДЛ, лаб. з-дів «Більшовик», «Артема», Термосного, Мотоциклетного, Бутанського склоз-ду, «Запоріжсталь», «З-ду № 38». Засл. діяч науки України (1966). Лауреат премії ім. Д.І. Менделєєва (1948). Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1944), орденом Леніна (1956), медалями, зокрема «За доблестный труд» (1945). Чл. ред. ради «Журн. аналит. химии» (1963), відп. ред. «Укр. хим. журн.» (1958-1968), титулярний чл. комісії з аналіт. хімії Міжн. союзу теорет. та прикладної хімії (1963). Автор понад 480 наук. праць, у т.ч. 9 монографій, 8 авт. свідоцтв. Осн. праці: Колориметрический анализ. М., 1951 (у співавт. – також угорськ., польс., кит. мовами); Фотометрический анализ: Т.1. Общие сведения и аппаратура. М., 1968 (також англ., польс., в’єтнамською мовами). Т.2. Методы определения неметаллов. М., 1974 (також англ. мовою); Хемилюминесцентный анализ. К., 1966 (у співавт.); Физико-химические методы анализа. М., 1968 (у співавт.); Кількісний аналіз. К., 1974. Л-ра: Анатолій Кирилович Бабко. К., 1985; Золотов Ю.А. Очерки аналитической химии. М., 1977; Історія Київського університету. К., 1959, 1977; Книга спогадів про А. Бабка (до 100-річчя з дня народж.). Збірник статей учнів і колег. К., 2005. Арх.: КНУ імені Тараса Шевченка, 1968, спр. 4 - ПВС.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи