ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дубовенко Людмила Іванівна

12.09.1922- 07.04.1987

Місце народження: ст. Боярка, тепер м. Боярка Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Дубовенко Людмила Іванівна (12.09.1922, ст. Боярка, тепер м. Боярка Київ. обл. – 07.04.1987, м. Київ), хімік, канд. хім. наук, доц. 1946 закінчила хімічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1946 – старш. лаборант, 1953 – асист., 1959-85 – доц. каф. аналітичної хімії. Канд. дис. «Дослідження оксалатних комплексів деяких металів у розчині» (1955, наук. кер. А.К. Бабко), присвоєно вчен. звання доц. (1960). Викладала заг. курс «Аналіт. хімія», спецкурс «Хемілюмінесцентний аналіз» для студентів хім. ф-ту. Підготувала 5 канд. наук. Сфера наук. діяльності: дослідження хемілюмінесцентних реакцій з метою створення високочутливих методик визначення мікрокількостей йонів металів та органіч. речовин кінетичним методом; вивчення реакцій комплексоутворення в розчинах, зокрема для з’ясування їх ролі в процесах хемілюмінесценції. Напрям продовжили розвивати її учні – проф. О.А. Запорожець, доц. Л.А. Пилипенко (Київ. ун-т), доц. О. Гута (Львів. ун-т). Автор понад 200 наук. і наук.-метод. праць, у т.ч. 1 монографії, 4 метод. розробок. 3 авт. свідоцтв. Осн. праці: Хемилюминесцентный анализ. К., 1966 (у співавт.); Методы обнаружения и разделения катионов в растворе. К., 1984 (в соавт.); Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Методи виявлення і розділення катіонів у розчині». К., 1994 (у співавт.). Л-ра: Історія Київського університету. К., 1959; Развитие аналитической химии на Украине / Под общ. ред. А.Т. Пилипенко. К., 1982; Золотов Ю.А. Очерки аналитической химии. М., 1977.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи