ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мельникова Наталія Володимирівна

09.12.1942

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Мельникова Наталія Володимирівна (09.12.1942, м. Київ), хімік, канд. хім. наук, доц. 1964 закінчила хімічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1970 – старш. наук. співроб. каф. неорганічної хімії, 1971 – асист. 1974 – старш. викл., 1983 – доц. каф. хімії і аналізу рідкісних елементів, 1990-99 – доц. каф. аналітичної хімії. Канд. дис. «Исследование строения комплексов металлов с серосодержащими лигандами, применяемыми в анализе» (1970), присвоєно вчен. звання доц. Розробила курс «Фіз. методи дослідження хім. сполук» (розділ «Молекул. спектроскопія»), спецкурс «Методи дослідження будови речовин» для студентів каф. хімії і аналізу рідкісних елементів. 1971-74 викладала хімію слухачам робітфаку хім. і біологочного ф-тів. Читала курси «Теорет. основи квантової хімії», «Радіохімія». Проводила практ. роботи з курсу «Аналіт. хімія», «Кристалохімія», «Фіз.-хім. методи аналізу», «Хім. технологія», «Методика викладання хімії». Сфера наук. діяльності: вивчення будови сірковмісних лігандів та їх комплекс. сполук з металами методами квантової хімії, молекул. спектроскопії, магнітно-резонансними методами. Протягом багатьох років вчен. секретар секції аналіт. хімії Всесоюз. тов-ва ім. Д.І. Менделєєва, чл. редколегії факультет. газ. «Рад. хімік», профорг каф., заст. голови профбюро ф-ту. Відп. за курси підвищення кваліфікації вчителів м. Києва. Автор понад 70 наук. праць, у т.ч. 3 метод. посіб. Осн. праці: Элементы колебательной спектроскопии и их применение в химии. К., 1983; Методические указания к самостоятельной работе с курса «Физические методы исследования химических соединений». К., 1990 (в соавт.); Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії. К., 1998.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи