ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Середа Іван Петрович

09.02.1932- 08.12.2000

Місце народження: с. Недогарки Олександрійськ. р-ну Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Середа Іван Петрович (09.02.1932, с. Недогарки Олександрійськ. р-ну Кіровоград. обл. – 08.12.2000, м. Київ), хімік, канд. хім. наук, доц. 1956 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту. 1956 – лаборант каф. мінералогії і геохімії геологічного ф-ту, лекційний асист. каф. аналітичної хімії хім. ф-ту. 1959 – мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. лаб. філіалу НДІ. 1963 – старш. викл., доц. каф. фіз. та колоїдної хімії, заст. декана по вечір. відділенню, 1965 – доц. каф. хімії рідкісних елементів та техн. хімії, 1968 – каф. хімії і аналізу рідкісних елементів, 1990 – каф. аналіт. хімії, 1993-95 – доц. каф. неорганічної хімії. Канд. дис. «Исследование и применение в анализе тиомочевинных и селеномочевинных комплексов платиновых металлов» (1961), присвоєно вчен. звання доц. (1966). Читав лекції з заг. курсу «Хім. технологія», «Охорона здоров’я», спецкурс «Синтез та аналіз чистих речовин», вів лаб. заняття з хім. технології та фіз.-хім. (оптичних) методів аналізу. Сфера наук. діяльності: вивчення газохроматографічної характеристики хелатів хрому, алюмінію та берилію з фторопохідними β-дикетонів. Підготував 3 канд. наук. 1964-65 – наук. стажування в Лейпц. ун-ті (Німеччина), 1983 – в ІПК керівних техн. працівників Міннафтохіму СРСР. Заст. голови метод. ради з орг. і проведення обл. та респ. олімпіад при Мін. освіти УРСР. Відмінник народної освіти УРСР, Соросівський доц. (1996). Нагороджено 4 медалями, зокрема «За доблесну працю», «Ветеран праці». Автор 80 наук. праць, у т.ч. 30 підруч. і навч. посіб., зб. задач, виданих рос., узбецьк., іспан., каракалпакською, в’єтнамською, грузин. мовами. Осн. праці: Конкурсные задачи по химии для поступающих в вузы. К., 1972, 1974, 1978, 1979, 1982, 1983; Розв’язування розрахункових задач з хімії. К., 1968, 1971; Хімічна технологія: Підручник для студентів хімічних факультетів університетів. К., 1979 (у співавт.); Хімія: Основні закони і рівняння. К., 1994. Арх.: КНУ імені Тараса Шевченка, 1995, спр. 107 - ПВС.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи