ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Зайцев Володимир Миколайович

11.10.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Зайцев Володимир Миколайович (11.10.1958, м. Київ), хімік, д-р хім. наук, проф., чл.-кор. НАН України. 1981 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту з відзнакою, 1984 – асп-ру каф. неорганічної хімії хім. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1974-76 – технік, 1984 – мол. наук. співроб., 1985 – асист., 1992-95 – доц., з 1997 – проф., 2000-2012 – зав. каф. аналіт. хімії. Канд. дис. «Комплексообразные переходы металлов с лигандами, закрепленными на поверхности кремнезема» (1985), докт. дис. «Комплексоутворюючі кремнеземи. Синтез, будова закріпленого шару та хімія поверхні» (1997), присвоєно вчен. звання проф. (2001). Обраний чл.-кор. НАН України (2009). Читає нормат. курс “Інструментальні методи аналізу” та спецкурси “Cорбційні матеріали в аналізі об`єктів довкілля”, “Аналіз матеріалів”, “Сучасні інструментальні методи аналізу” та “Фізичні методи дослідження координаційних сполук”. Підготував 7 канд. наук. Сфера наук. діяльності: розробка методів синтезу твердофазових аналіт. реагентів на основі кремнеземів із ковалентно-закріпленими комплексоутворюючими та йонообмінними лігандами; вивчення гібридних органо-мінеральних композитних матеріалів і в т.ч. хім. рівноваг на межі розділення фаз, встановлення осн. закономірностей процесів протонізації та комплексоутворення на поверхні модифікованих кремнеземів. Засн. нового напряму – аналіт. хімія твердофазових реагентів. Стажування у В. Британії (стипендія Британської Ради, 1990-1991), США (стипендія Фулбрайт, 1995), Франції (CNRS, 2004-2005). З 2002 голова Наук. ради з проблеми «аналіт. хімія» НАН України, з 2004 чл. відділення аналіт. хімії Європ. хім. тов-ва. Гол. редактор наук.-практ. журн. «Методи і об’єкти хімічного аналізу», чл. редколегій журн. «Chemical Papers», «Химия и технология воды», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Хімія». Акад. АН вищої освіти України (з 2005). Член експертної ради ВАК України 2010-2011, 2002-2008 рр.; член експертної ради ДАК МОН України 2008-2013 рр.; член науково-консультативного комітету Організації із заборони хімічної зброї (OPCW) (з 2011 р).; член спец. Вченої ради по захисту дисертацій у КНУ, в інституті хімії поверхні НАН України; член Наук-методичної Ради з якості лікарських засобів та медичної продукції Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України. Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки за цикл робіт «Супрамолекул. коорд. сполуки» (2007). Автор понад 300 наук. праць, у т.ч. 3 монографій, 1 підруч., електрон. посібників «Основи аналіт. хімії» і «Сучас. електронна спектроскопія – інструмент аналіт. хімії» для студентів хім. ф-ту. Осн. праці: Комплексы на поверхности химически модифицированных кремнеземов. Х., 1997 (у співавт.); Комплексообразующие кремнеземы: синтез, строение привитого слоя и химия поверхности. Х., 1997; Хімічні аспекти глобального потепління. К., 2003 (у співавт.), Основи Аналітичної хімії. К., 2003 (у співавт.); Функціоналізовані пористі матеріали для аналітичної хімії. Х., 2005 (у співавт.), Пробопідготовка та пробовідбір в хроматографії (2010) (у співавт.); Аналітична хімія. Д., 2010 (у співавт.). Л-ра: А. Лазаренко. Язвительный оптимизм “от Зайцева” // Гранд, 1993, № 3; Ю.В. Холин. Университетский ученый // UNIVERSITATES. Наука и просвещение. 2003. № 1; Ruth Brown, GRSC Liam, Gilby Jill. Kulture shock in kiev. Газ. англ. хим. общества. 1993. № 1; А. Лазаренко. Світло у вікнах (із серії Життя видатних людей, Т. 2. Важкі метали у воді. К., 2003; Довідник «Marques. Who is who in the world», 1997.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи