ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Анатомічний театр Університету св. Володимира Анатомічний театр Університету св. Володимира

Задум побудови Анатом. театру виник одночасно із заснуванням мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира. Створення умов для комплексних анатомічних занять, відповідно до вимог європейських мед. закладів, розглядалося як найважливіше завдання в організації навчального процесу. 1844 ректорат і Вчена рада ф-ту на підставі доповідної записки проф. О.П. Вальтера прийняла рішення про побудову окремого просторого приміщення для цієї мети. Розробка проекту комплексу будівель Анатом. театрі 1845 була доручена архітекторові акад. О.В. Беретті. Для споруди була виділена ділянка (площею біля 1 га) в р-ні перетину вул. Кадетської (нині вул. Б. Хмельницького) і Лікарняною (нині вул. М. Пирогова). У січні 1848, вже при завершенні проектування Анатом. театрі, Беретті відряджається до Петербурга строком на 4 місяці для «огляду лікарень, анатомічних театрів і для спостереження удосконалень». В проекті будівлі Анатом. театрі як важливого функціонального і архіт. елементу Ун-ту архітектор дотримався принципу стильової єдності всього грандіозного навч. комплексу. Архіт. форми будівлі Анатом. театрі зведені в класич. традиціях. Новаторськи розв’язані завдання інж.-тех. устаткування Анатом. театру: окрім детальної розробки внутр. планування будівлі, що було обумовлено багатофункціональною специфікою його призначення, архітектор удосконалив в ньому систему опалювання та вентиляції. В Анатом. театрі були розміщені унікальні колекції препаратів музею нормальної анатомії, які поділялися хронологічно на 3 категорії: колекція, перевезена з Віленської Мед.-хірург. Академії; складена професором О.П. Вальтером; колекція (понад 10 тис. од. зб.) проф. В.О. Беца. Остання експонувалася на виставках у Петербурзі (1871) та Відні (1873) і була удостоєна медалями. Анатом. театрі у ряду аналогічних сучасних йому закладів навчально-медичного призначення був одним із кращих, що зафіксовано у відгуках, зокрема, проф. Дерптського ун-ту. Київськ. мед. професура постійно підтримувала наук.-практ. контакти з видатними випускниками і проф. цього авторитетного навч. закладу, серед яких: біолог К.М.Бер, фізіологи і гістологи Ф.Г.Біддер, Х.І.Пандер, Ф.В.Овсянников, А.Н.Северцов, фармацевт Г.Л.Дагендорф. У посланні Вченої ради мед. ф-ту Дерпт. ун-ту до Києва з нагоди відкриття Анатом. театрі була дана висока оцінка новоствореному навчально-допоміжному закладу і було відмічено, що Анатом. театрі Ун-ту св. Володимира може бути визнаний «кращим не лише в самій Росії». Сьогодні Анатом. театрі є не лише визначною архітектурною пам'яткою Києва, але й пам'яткою історії медицини України, вивченню і популяризації якої присвячена діяльність розміщеного в його стінах з 1973 р. Нац. музею медицини України. Літ.: Бец В.А. Анатомический театр Императорського Университету Св. Владимира. (1840-1884). – К., 1884; Ірина Пасько. «...Кращий не лише в самій Росії» (До історії Анатомічного театру в Києві) // Агапіт №5-6, 1998. Арх.: ДАМЛМ. Ф. 9. Оп. 1 Спр. 6, 37, 40; ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 4755. І.В. Пасько

Беретті Олександр Вікентійович

  • Останні зміни:
15.04.1816- 01.01.1895

Місце народження: м. Санкт-Петербург.
Науковий ступінь: академік архітектури.
Архітектор, акад. архітектури (1840), екстраордин. проф. Ун-ту св. Володимира (1843-59), син В.І. Беретті, після смерті батька керував завершального етапом буд-ва гол.о корпусу Київ. ун-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи