ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Козлов Микола Іларіонович

14.04.1814- 29.09.1889

Місце народження: м. Оренбург, РФ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.

1833 закінчив мед. ф-т Казан. ун-ту. 1834 продовжив навчання в Дерпт. ун-ту, де здобув ступінь докт. мед. за дис. «Do tumoribus compositis» («Про споріднені пухлини») (1837). 1838-39 працював у Віден. і Цюріх. ун-тах і Париз. мед. школі. Після повернення в Росію 1839 вступив на військ. службу і одночасно активно публікував статті з медицини в журналі «Библиотека для чтения». 1841 призначений екстраордин., 1842 – ордин. проф. по каф. анатомії Ун-ту св. Володимира. З 1843 – ордин. проф. анатомії. 1844 вивчав гістологію в Швейцарії, Англії, Лейпцигу і Бреславлі. Викладав гістологію, курс анатомії, заг. терапії, патологію, фармакологію, патол. хімію, історію медицини. Заснував при Ун-ті св. Володимира патол.-анатом. музей. Серед перших вчених в Рос. імперії впровадив гістохімічний аналіз для визначення сутності хворобливих процесів. Наук. праці присвячені анатомії і проблемам військ. медицини. Протягом 30 років редагував „Військ.-мед. журнал”. Під його кер. випущено понад 150 додатків до цього журналу. Один із засновників мед. ф-ту і перший зав. каф. анатомії (1841-44) і патол. анатомії (1845-53). Почесний чл. Казан. і Дерпт. ун-тів і Київськ. тов-ва лікарів, чл.-кор. Париз. академії. У 1853 — віце-дир. МВС, з 1858 – дир. Мед. департаменту Військ. мін-ва. В 1869-71 – нач. МХА, 1862-89 – гол. військ.-мед. інспектор і голова військ.-мед. вч. комітету. Учасник численних комісій і комітетів з реформування мед. справи та вищої мед. освіти, що діяли упродовж 1850-70. За його ініціативою та активною участю 1872 при С.-Петерб. МХА вперше в Рос. імперії були відкриті Жін. мед. курси. Нагороджений орденом Олександра Невського, прикрашений діамантами (1879, за заслуги під час рос.-тур. війни (1877-78). Осн. праці: Отчет о холерной эпидемии, бывшей в Киеве в 1847 г., составленный проф. А. Вальтером, Ф. Цицуриным и Н.И. Козловым. К., 1848; О главных видах патологических изменений. Казань, 1848; Курс патологии человеческого тела. К., 1850; О развитии идеи болезни, К., 1851. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Университета Св. Владимира (1834-1884) / В.С. Иконников К., 1884; История Императорской Военно-медицинской Академии. СПб., 1898; Професcора Военно-медицинской (Медико-хирургической) академии (1798-1998). СПб., 1998; Петров Ф.А. Формирование системы университетского образования в России. Т.4: Российские университеты и люди 1840-х гг. Ч. 1: Профессура. М., 2003. Арх.: ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 9. спр. 120; Оп. 20. Спр. 383.

Автор: І. В. Пасько

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи