ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вальтер Олександр Петрович

28.12.1817- 22.09.1889

Місце народження: м. Ревель, суч. Таллінн, Естонія.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор.

З 1841 мол. ординатор 2-го Військ.-сухопут. госпіталю МХА. Стажувався в Берліні та в анатом. лаб. у Відні. 1843 призначений ад’юнктом, з 1846 – екстраордин., з 1847 – ордин. проф. по каф. фізіол. анатомії та мікроскопії мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира. 1845 захистив докт. дис. «О механизме сплетения волос при колтуне». Крім анатомії, хірургії, історії медицини, викладав фізіологію (1862-65) і фармакологію (1859-61). 1843-67 — зав. Анатомічним театром медичного факультету Університету св. Володимира, створеним за його ініціативою та участю і збагаченим власною анатом. колекцією, частина якої збереглася до тепер. 1867 залишив ун-т, але 1869-74 призначений екстраордин. проф. З 1874 – у Варшав. ун-ті, з 1876 – засл. проф., одночасно був мед. інспектором цивіл. лікарень у Варшаві. 1842 вперше довів регулювальний вплив симпатичних нервів на тонус кровоносних судин. 1852 ним опубліковано перший в Україні підручник "Курс анатомии человеческого тела", перевиданий 1855; 1870-72 виданий "Курс практической анатомии человеческого тела", удостоєний премії імені П. Загорського. 1860-81 видавав і редагував спочатку у Києві, а потім у Варшаві щотижневий журнал «Современная медицина», в якому сам активно публікувався, зокрема з питань організації мед. освіти та допомоги, а також подавав оглядові статті про стан сучас. медицини. Осн. наук. праці, присвячені проблемам заг. фізіології та фізіології кровообігу. Осн. праці: Отчет о холерной эпидемии бывшей в Киеве в 1847 г. К. 1848 (Спільно з Ф.С. Цицуріним і М.І. Козловим); Курс анатомии человеческого тела. К., 1852 (вид. 1-е), К., 1855 (вид. 2-е); Курс практической и прикладной анатомии человеческого тела. Вып. 1-2. К., 1870-1872. Л-ра: Спіров Н.С. Київська анатомічна школа. К., 1965; О. Грандо. Визначні імена в історії укр. медицини. К., 1997; Пасько І.В. «...Кращий не лише в самій Росії» (До історії Анатомічного театру в Києве) // Агапіт. 1998. №5-6. Арх.: ЦДІАК Украині. Ф. 707. Оп. 10. Спр. 99; Оп. 11, спр. 308; Оп. 12. Спр. 73; Оп. 20. Спр. 383; Оп. 24. спр. 333.

Автор: І.В. Пасько

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи