ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Високович Володимир Костянтинович

28.01.1854- 13.05.1912

Місце народження: м. Гайсин Подільська губ. (тепер Вінницька обл.).
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.

1876 закінчив мед. ф-т Харків. ун-ту. 1878 призначений в клініки Харків. ун-ту, 1879 – у клініки Харків. військ. госпіталю. 1882 захистив докт. дис. “О заболевании кровеносных сосудов при сифилисе”, призначений позаштат. асист. каф. патол. анатомії Харків. ун-ту. 1884-86 працював в ун-тах Німеччини і Франції, Патологоанатом. ін-ті (школа Р. Вірхова), вивчав: патол. анатомію, бактеріологію, фізіологію. З 1886 прозектор каф. патол. анатомії зі званням приват-доц. заг. патології і за сумісн. зав. Бактеріол. станцією Харків. мед. тов-ва. З 1891 читав курси бактеріології та епідеміології; заг. патології. 1895 призначений на посаду ордин. проф. Ун-ту св. Володимира каф. патол. анатомії (1885-1912). 1897 відряджений в Індію для боротьби з епідемією чуми. У 1899–1910 досліджував чуму на території Рос. імперії. В епідемію холери 1907 в Києві перший діагностував холеру в померлого хворого, і перший висловився про водне походження київ. епідемії. У 1906-07 організував курси з патол. анатомії. 1908 створив каф. патол. анатомії Жін. мед. ін-ту, очолював каф. (за сумісн.) до 1911; у 1910 – дир. (за сумісн.) Бактеріол. ін-ту. Основоположник харків. школи бактеріологів. Чл. Київ. тов-ва лікарів (голова), Фіз.-мед. тов-ва, Тов-ва швидкої мед. допомоги (голова). За клопотанням мед. ф-ту і Ради проф.ів Ун-ту св. Володимира, Мін-во нар. освіти Рос. імп. – на відзнаку пам’яті про вченого дозволило 22.03.1913 помістити його портрет в аудиторії Патол. ін-ту ун-ту. Автор бл. 90 наук.-літ. праць про інфекц. хвороби (чуму, холеру, черевний тиф), проблеми сполучної тканини, питання бактеріології, туберкульозу, злоякісні пухлини; основоположник вчення про ретикуло-ендотеліальну систему. Йому належать пріоритетні праці про менінгококову інфекцію і туберкульоз. Його називали «королем патологів». Започаткував Київ. школу мікробіологів, один із засновників Київ. санітар.-бактеріол. ін-ту. Створив у Києві перші в Росії курси підвищення кваліфікації лікарів з патол. анатомії (1907), сприяв організації жін. мед. курсів. Осн. праці: О заболевании кровеносных сосудов при сифилисе. Дис. Х., 1882; Чума (Pestis orientalis). К., 1901; О холере. К, 1905; Патологическая анатомия. Из лекций читанных в университете св. Владимира. 1-4 Вып. К., 1914-1918; Избр. труды. М., 1954.

 Л-ра: Сборник трудов в честь 30-летия научно-пед. деятельности проф. В.К. Высоковича. К., 1907; Клейн Б. И. В. К. Высокович, крупнейший русский микробиолог. (К сорокалетию со дня смерти) // Журн. Микробиолог., эпидемиол. и инфекцион. болезней, 1950; Константинович В. Н. В. К. Высокович. Некролог // Киевская мысль, 1912, 16 мая; Линдеман В. В. К. Высокович. Некролог // Киевлянин. 1912, 15 мая; Мельников-Розведенков Н. Ф. Проф. В. К. Высокович как патологоанатом. Х., 1913; Томашевский С. Деятельность проф. В. К. Высоковича, как одного из основателей медицинского отделения при Высших женских курсах в г. Киеве. К., 1914; Планельес Х. В.К. Высокович. 1854-1912. М., 1953; Медицина в Україні. Біобіліографічний словник. Вип. 2. К, 2005. Арх.: ДАК. Ф. 16. Оп. 334. Спр. 91; Оп. 352. Спр. 19; Спр. 104.

Автор: Р. О. Марценюк

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи