ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Карабан В’ячеслав Іванович

16.07.1947

Місце народження: м. Новокузнецьк Кемеров. обл. (Росія).
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

У 1971 р. закінчив відділення перекладачів ф-ту інозем. мов Харків. держ. ун-ту. 1971–73 – офіцер-перекладач у ЗС. У Київ. ун-ті: 1973–76 асп.; 1976–79 – викл., 1980–81 – доцент. каф. англійської філології; 1981–87, 1989–92 – зав., 1987–89 – старш. наук. співроб. каф. англійської мови; 1992–93 – професор., зав. каф. комунікації та лінгвокраїнознавства. З 1997 – зав. каф. теорії і практики перекладу з англійської мови ІФ. Кандидат дис. «Аспекти поверхневої зв’язності англійського тексту» (1978), докт. дис. «Складні мовленнєві одиниці» (спеціальності «Германські мови» та «Загальне мовознавство») (1990). Підготував 24 кандидат наук та 2 докторів наук. Осн. напрями наук. діяльності: перекладознавство, контрастивна лінгвістика, етнолінгвістика, теорія мови, лексикографія, історія перебування готів на території України. Чл. спец. рад при Київ. ун-ті. Чл. Європ. лінгв. тов-ва. Акад. АН ВШ України (2005). Автор та співавт. 135 наук. і наук.-метод. праць з теорії і практики перекладу, укладач низки юрид. словників, перекладач 3 наук. монографій з укр. мови англ. мовою. Осн. праці: Сложные речевые единицы: английские асиндетические полипредикативные образования, 1989; Теорія і практика перекладу з української мови на англійську (посіб.), 2004; Англо-український юридичний словник, 2003, 2004.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи