ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Малікова Ольга Валеріївна

25.10.1967

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1990 закінчила ф-т інозем. філології Київ. ун-ту, вступила до асп-ри. В Київ. ун-ті: 1999 – викл. каф. англійської філології; з 2000 – викл. каф. англійської філології західного відділення ІФ; з 2001 – на посаді доцент.; 2003 – доцент. каф. англійської філології. Кандидат дис. «Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості метакомунікативних одиниць сучасної англійської мови» (1993). Викладає практику англ. мови, нормат. лекц. курс з теорет. граматики для студентів зх. відділення ІФ, спецкурс «Актуальні проблеми дискурсознавства». Фахівець у галузі теорет. і практ. граматики англ. мови, лінгв. прагматики, дискурсології, теорії комунікації, методики та практики викладання англ. мови як інозем. Сфера наук. інтересів: філософія граматики, комунікативна граматика, стилістична граматика, лінгв. прагматика, теорія комунікації, кроскультурна комунікація, дискурсологія, компаративна лінгв., порівняльна типологія мов: англ. та укр. Вперше обґрунтувала необхідність виділення метатекстових одиниць як окремого класу прагматичних одиниць. Виявила комунікативно-прагматичні функції цих одиниць та проаналізувала метатекстові утворення з точки зору їх здатності до прагматичного варіювання і прагматичного синкретизму. Зробила типологію метакомунікативних актів. Автор бл. 20 наук., наук.-практ. і наук.-метод. робіт. Осн. праці: Теоретична граматика англійської мови. К., 2004; Розмовні теми для студентів старших курсів. К., 2002; Безеквівалентні конструкції сучасної англійської мови. К., 2003; Особливості використання метакомунікативних одиниць сучасної англійської мови. К., 2002; Law and Order. Crime and Punishment. К., 2001.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи