ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Медведєва Людмила Михайлівна

04.09.1943

Місце народження: м. Куп’янськ Харків. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1966 закінчила ф-т інозем. мов Київ. ун-ту; 1971–73 навчалась в асп-рі, 1982–83 – докт-рі; 1984 – стажування в Ілінзькому коледжі вищої освіти (Лондон), 1992 – стажування Джорджтаун. ун-ті (Вашингтон). В Київ. ун-ті 1966–2001: викл., старш. викл., доцент., професор. (1984) каф. англійської філології, каф. романо-германської філології та іноземної філології. Докт. дис. «Залоговое значение в кардинальных частях речи: проблема межкатегориального взаимодействия (на материале английского языка)» (1983). Викладала практику англ. мови на ф-ті інозем. мов, ром.-герм. філології та інозем. філології; читала лекції з теорет. граматики англ. мови і спецкурси з актуальних проблем теорії мовознавства і англістики, вела наукові студ. і асп. семінари. Фахівець у галузі теорет. і практ. граматики англ. мови, лінгв. прагматики, лексикології, лексикографії, методики та практики викладання англ. мови як інозем. Сфера наук. інтересів: філософія граматики, прихована граматика, комунікативна граматика, лінгв. прагматика, логічний аналіз мови, лексична семантика, теорія словотвору, мовленнєва варіативність, лексикографія. Вперше на основі оригінальної концепції значення-ретента по-новому освітила проблему міжкатегоріальної взаємодії у системі мови взагалі і функціонально-семантичних полей зокрема; уточнила і поглибила розуміння зв’язку лексики і граматики у системі мови та в логічній орг-ї висловлювання; уперше сформулювала концепти прагматичного варіювання речення і його потенційної та синхронної прагматичної полісемії; уперше на основі оригінальної концепції комплексної мотивації розробила типологію словотворчої мотивації; виходячи з різнопланових рис мовленнєвих актів уперше розробила типологію мовленнєвих актів; уперше розробила типологію парних словосполучень; уперше розробила теорію прагматичної ідіоматики, створивши на її основі оригінальні словники, уперше систематизувала звуконаслідування, зробивши їх об’єктом лексикографічного опису. Чл. Ради ф-ту інозем. філології, чл. спец. Ради по захисту докт. і кандидат дис. зі спец. 10.02.04 – герм. мови., чл. навч.-метод. ради з інозем. мов, заруб. л-ри та класич. філології при МВССО УРСР, чл. міжнар. прагматичної асоціації (Амстердам), чл. редколегій низки період. наук. видань. Нагороджена Мін-вом освіти СРСР медаллю «За кращу студентську дипломну роботу» (1968); медаллю «1500 років Києва» (1983), медаллю «Ветеран праці» (1991). Автор і співавт. більше 100 наук., наук.-практ. і наук.-метод. робіт, в т. ч. монографії, підруч., навч. посібники, словники, розмовники, програми, статті з теорії мовознавства і лінгв. прагматики. Осн. праці: Парные словосочетания английского языка. К., 1989 (у співавт.); Англо-українсько-російський словник усталених виразів. К., 1992; Англо-український словник – прагматичні ідіоми, вигуки, звуконаслідування. К., 2003; Self-correcting exercises in English grammar. К., 1984, 1988 (у співавт.); English Grammar in proverbs, sayings, idioms and quotations. К., 1990.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи