ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Старікова Олена Миколаївна

29.04.1930

Місце народження: Свердловск.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

У 1953 р. закінчила Ленінград. пед. ін-т інозем. мов, ф-т англ. мови. В 1957 р. закінчила асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1958–2002: викл. ром.-герм. відділення, з 1962 – на перекладацькому відділенні, кер. секції заочного відділення, секретар журн. «Вісник», з 1966 в. о. доцент., з 1970 доцент. каф. англійської філології. 1980–93 – зав. каф. англ. філології. Кандидат дис. «Синонімічне співвідношення стійкого дієслівного поєднання та простого дієслова у сучасній англійській мові» (1966). Докт. дис. «Проблеми імпліцитної номінації у сучасній англійській мові» (1978). Викладала курс теорет. граматики англ. мови. Співзасн. Київ. ін-ту перекладачів та Київ. ін-ту лінгвістики та менеджменту. З 2002 – зав. каф. прикладної лінгвістики, проректор з наук. роботи Укр. ін-ту лінгвістики і менеджменту. Відп. ред. наук. зб. УІЛМ «Теоретична та прикладна лінгвістика». Осн. напряки наук. досліджень: проблеми заг. та герм. мовознавства, комунікативної лінгвістики, прикладної лінгвістики, дискурсології. Автор 130 наук. праць, в т. ч. 2 індивід. та 5 кол. монографій, автор та співавтор 6-ти підруч. та 12 навч. посіб. з теорем. та спец. курсів, осн. курсу англ. мови, методики викладання інозем. мов. Підготувала 25 кандидат та 3-х докторів наук. Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України. Осн. праці: Имплицитная предикативность в современном английском языке (монография). К., 1974; Современный английский язык. Учебник для студентов 5 курса ф-та романо-германской филологии. К., 1976; Новые тенденции в изучении грамматики романских и германских языков. К., 1979; Номинализация в структуре современного английского языка (в соавт.). К., 1979; Лингвистические чтения. Аспекты печати теории грамматики (в соавт.). К., 1984.

Автор: Л.В.Іваницька

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи