ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Жлуктенко Юрій Олексійович

31.08.1915- 04.02.1990

Місце народження: с. Олександрівка (тепер Дніпропетр. обл.).
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Розпочав труд. стаж на шахтах Донеччини. 1937 вступив на ф-т зх.-європ. мов і л-р Київ. ун-ту, але війна перервала навчання; закінчив ун-т у 1946. Працював у КПІ на каф. інозем. мов; у КІНГ очолював каф. інозем. мов; в Ін-ті мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР очолював створений ним відділ ром.-герм. мовознавства (1975–80), працював у відділі заг. мовознавства (1988–89). У Київ. ун-ті: декан ф-ту ром.-герм. філології (1969–78); професор., зав. каф. англійської філології. Кандидат дис. «Дієслівні прийменники в постпозиції у сучасній англійській мові» (1954); докт. дис. «Українсько-англійські міжмовні відносини в США і Канаді» (1969). Підготував 46 кандидат наук та численний загін учителів-германістів. Осн. напрями наук. діяльності: германістика, соціолінгвістика, контрастивна лінгвістика, психолінгвістика, перекладознавство, лексикографія. Один з ініціаторів засн. постійного друк. органу з перекладознавства в Україні – зб. «Теорія і практика перекладу» (1970). 1974 під його ред. вийшов найоб’ємніший у нашій лексикографії англо-укр. словник (65 тис. англ. слів). Почесн. член Фризької Академії (Льйоуверт, Нідерланди). Автор низки наук. і наук.-метод. праць, в т. ч. 7 монографій, підруч., словники, перекладознавчі розвідки («Серійні аналогічні неологізми як проблема перекладу», «Діяльність академіка М.Я Калиновича у галузі художнього перекладу», «Проблеми іншомовної інтерпретації Шевченкового слова» та ін.). Осн. праці: Порівняльна граматика англійської та української мов, 1964; Українсько-англійські міжмовні відносини. Українська мова у США і Канаді, 1964; Мовні контакти, 1966; Нариси з контрастивної лінгвістики, 1979 (у співавт.); Українська мова на карті Канади, 1990. Л-ра: Жлуктенко Юрій Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005. С. 348–349.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи