ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Англійської мови фізико-математичних факультетів кафедра Англійської мови фізико-математичних факультетів кафедра

Відділилась у 1994 р. від каф. природничих факультетів Київ. ун-ту. Каф. було створено у зв’язку із значним обсягом навчальної роботи на ф-тах: фіз., радіофіз., кібернетики, мех.-мат. та хім. Перший зав. каф. – кандидат філологічних  наук, доцент. Петровський М.В. З 1999 по 2004 рр. каф. очолювала доцент. Вєтрова-Шпігун Є.І., а з 2004 р. – кандидат філологічних  наук, доцент. Соловей Н.В. У 1994–1995 рр. каф. проводила наукові дослідження за двома держбюджетним темами: «Дослідження номенклатури міжгалузевої лексики в підмовах природничих наук та створення на цій основі англійсько-українсько-російського словника» (наук. кер. доцент. Петровський М.В.) та «Розробка методики тестування знань з іноземних мов студентів різних рівней навчання та створення на цій основі відповідних автоматизованих систем для немовних факультетів» (наук. кер. доцент. Косаревська Т.А.). На каф. підготовлена серія підруч. і посіб. з англ. мови для студентів фіз.-мат. ф-тів Київ. ун-ту. Каф. забезпечувала курси підготовки асп. фіз., радіофіз., хім., мех.-мат. ф-тів, ф-ту кібернетики до складання кандидат іспиту з інозем. мови і приймала кандидат іспити. Наук. тема каф. – підмови фіз.-мат. наук: фізики, радіофізики, математики, механіки, хімії, кібернетики (мови програмування та інформатика). Каф. підтримує наук. зв’язки з навч. закладами В. Британії (Астонський ун-т, м. Бірмінгем) та США (Нью-Йорк. та Каліфорн. ун-ти, ун-т штату Невада, Сейбрукський коледж). Стажування та робота за кордоном: доцент. Соловей Н.В., доцент. Бугулов І.М., асист. Левчук І.М. На даний час на каф. працює 32 викл., з них 1 доктор філологічних  наук, 8 доцент. (кандидат наук).

Бугулов Ігор Миколайович

  • Останні зміни:
19.03.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1970 закінчив КДПІ інозем. мов. В Київ. ун-ті з 1980: викл. каф. англійської філології; доцент., зав. каф. англійської мови природничих ф-тів; доцент. каф. англійської мови фіз.-мат. ф-тів.

Читати далі >Вєтрова-Шпігун Євгенія Іллівна

  • Останні зміни:
26.02.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Поет, перекладач. 1968 закінчила ром.-герм. відділ. ф-ту інозем. мов Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1968–71 викл. каф. англійської мови неспеціальних ф-тів, з 1971 доцент. каф. англійської мови природничих ф-тів, 1999–2004 зав. каф. англійської мови фіз.-мат. ф-тів ІФ.

Читати далі >Горенко Олена Павлівна

  • Останні зміни:
02.06.1957

Місце народження: м. Первомайськ Миколаїв. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1979 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1982–86: викл. ф-ту ром.-герм. філології, з 2001 – доцент. каф. англійської мови фізико-математичних ф-тів ІФ.

Читати далі >Давидова Наталя Олексіївна

  • Останні зміни:
06.07.1945

Місце народження: м. Київ.
1968 закінчила ром.-герм. ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1968: викл., старш. викл. каф. англійської мови природничих ф-тів та каф. англійської мови фізико-математичних ф-тів.

Читати далі >Косаревська Тамара Андріївна

  • Останні зміни:
23.11.1945

Місце народження: м. Бєлгород, Росія, тепер РФ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1969 закінчила КДПІ інозем. мов. У Київ. ун-ті з 1970 – асист., з 1990 – доцент. каф. англійської мови природничих ф-тів і каф. англійської мови фіз.-мат. ф-тів. Зав. секцією англ. мови ф-ту кібернетики.

Читати далі >Нікітченко Ірина Василівна

  • Останні зміни:
10.10.1945

Місце народження: м. Київ.
1968 закінчила ром.-герм. ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1968: викл., старш. викл. каф. англійської мови природничих факультетів та каф. англійської мови фізико-математичних факультетів.

Читати далі >Олійник Лариса Іванівна

  • Останні зміни:
05.03.1950

Місце народження: с. Онацьківці Полонського р-ну Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Київ. технікум радіоелектроніки та у 1981 Київ. ун-т. В Київ. ун-ті з 1981: асист., старш. викл., доцент. (2002) каф. англійської мови фізико-математичних факультетів.

Читати далі >Петровський Микола Васильович

  • Останні зміни:
07.10.1946

Місце народження: м. Коростень Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1974 закінчив відділення перекладачів та асп-ру (1977–80) ф-ту ром.-герм. філологічних Київ. ун-ту; 1988 р. стажувався в ун-ті м. Лідс, В. Британія. В Київ. ун-ті: 1983–84 – старш. викл.; з 1984 – доцент., 1991–94 – зав. каф. англ. мови природнич. ф-ів, 1994–98 – зав. каф. англ. мови фіз.-мат. ф-ів, 2002–12 зав. каф. англ. мови природнич. ф-тів., 2012–13 зав. каф. ін. мов економ. ф-ту.

Читати далі >Соловей (Коваленко) Ніна Василівна

  • Останні зміни:
01.08.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 закінчила ром.-герм. ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1979: викл. каф. англійської мови природничих факультетів, стажер-викл., асп. каф. англійської філології, доцент. каф. англійської мови фізико-математичних факультетів, зав. секції англ. мови радіофіз. ф-ту ун-ту. З 2004 зав. каф. англ. мови фіз.-мат. ф-тів.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи