ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Англійської мови гуманітарних факультетів кафедра Англійської мови гуманітарних факультетів кафедра

Створена у 1980 р. на базі каф. англійської мови неспеціальних факультетів ф-ту ром.-герм. філології Київ. ун-ту. Через зростання кількості ф-тів, утворення ін-тів Київ. ун-ту та відкриття нових спец. і відділень, секція гуманіт. ф-тів була відокремлена і створена каф. англ. мови гуманіт. ф-тів. Наук. та метод. потенціал каф. був закладений її кер.: доцент. Тростянською З.К., доцент. Потужною М.І., доцент. Кириченко Г.А., професор. Карабаном В.І. та пров. методистами ф-ту: доцент. Волковою С.С., доцент. Лазаркевич Л.І.; старш. викл. Архипович Л.Ф. Після створення ІМВ і відкриття каф. лінгвокраїнознавства до них відійшли ф-ти журналістики та філології. Каф. очолювали доцент. Кириченко Г.А., доцент. Потужна М.І., професор. Карабан В.І., доцент. Алексеєва А.Л., доцент. Пономаренко Є.В. З 1996 – зав. каф. доцент. Мусієнко А.П. Вагомий внесок в наук. роботу каф. внесли доцент. Алексеєва А.Л., Григораш Г.Ф., Кузнєцова О.О., Кутуєва Е.Я., Коваленко Л.І., Мусієнко А.П., Скопюк Т.Г., Тихонова Т.Б., Шевченко О.Ф.; старш. викл. Купрієвич О.А. Спрямування діяльності каф. – практичне. Каф. працює за програмою дисципліни «англ. мова» для бакалаврів, магістрів та асп. гуманіт. немовних ф-тів, яка базується на комунікативному підході, передбачає системне і комплексне застосування техн. засобів та орієнтована значною мірою на самостійну роботу студентів. Каф. забезпечує навч. процес на ф-тах: юрид., філос., іст., соціології, психології. Каф. готує асп. денної та заочної форми навчання та здобувачів вищезазначених ф-тів до складання кандидат іспиту з англ. мови, формує комісії та приймає кандидат іспити з англ. мови. Щороку каф. проводить І тур Всеукр. студ. олімпіади серед немовних гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту з англ. мови. На каф. працює 32 викл., з них: 6 доцент.; 4 кандидат філологічних  наук; 11 старш. викл.;10 викл. Техн. роботу по каф. виконують 2 лаборанти. Ядро каф. складають викл., що безперервно працюють у Київ. ун-ті понад 25 рр.: зав. каф. доцент. Мусієнко А.П.; доцент. Алексєєва А.Л., Кузнєцова О.О., Скопюк Т.Г., Тихонова Т.Б., Шевченко О.Ф.; старш. викл. Віхрова Ж.В., Войко Н.В., Кучеренко І.Д., Саєнко Л.М., Сидоренко О.А., Назаренко О.І., Токменко О.П. Наук.-досл. тематика каф. «Термінознавство, лексикографія, професіоналізми, методика викладання профес. англ. мови та англ. для академ. цілей». Значною мірою навч. процес каф. забезпечується через наук. розробки викл каф.: підруч., посіб., словники, хрестоматії, комп’ют. навч. розробки для очної, заочної та дистанційної освіти. Найголовніші етапи розвитку каф.: формування секцій відповідних ф-тів; співпраця з фаховими каф. гуманіт. ф-тів по залученню кращих студентів до опрацювання англомовної наук. л-ри (наприклад «Application and Implementation of International Human Rights Norms / Proceedings of the Conference», переклад підруч. з інтерв’юіровання); створення нових програм з профес англ. мови за якими відпрацьовуються навички, необхідні для опанування фаховою термінологією та конкретною прикладною спеціалізацією; особлива увага приділяється дистанційній освіті і залученню мультімедійних засобів навчання. Викл. каф. розроблено комп’ют. версії навч. посіб. з фахової тематики, програми з технік читання та підготовки для складання тестів. Видано ряд навч. розробок для користування відеоматеріалами. Сфера наук. досліджень співроб. каф. включає наступні теми: варіативність терміносистеми (доцент. Алексеєва А.Л., доцент. Скопюк Т.Г.); пед. та психологічні аспекти викладання інозем. мови у ВШ (доцент. Кузнєцова О.О, доцент. Тихонова Т.Б.); заруб. літературознавство (доцент. Мусієнко А.П., викл. Кудрик Н.О., стпрш. викл. Лялько С.В., кандидат філологічних  наук Любарець Н.О., кандидат філологічних  наук Малій А.С.,); лексикографія та термінологія (доцент. Шевченко О.Ф.); системні і функціональні характеристики словозмінних форм англ. дієслова (старш. викл. Войко Н.В., доцент. Мусієнко А.П., доцент. Тихонова Т.Б.); англ. для академічних цілей (доцент. Мусієнко А.П.) теорія та практика перекладу, терміносистема права (старш. викл. Купрієвич О.А., викл. Шабуніна В.В.), дистанційна освіта (старш. викл. Войко Н.В., доцент. Кузнєцова О.О., доцент. Мусієнко А.П., доцент. Тихонова Т.Б., Токменко О.П.). Активна співпраця з заруб. ВУЗами та з відповідними каф. провід. ВУЗів України забезпечується через постійну участь викл. у міжн. наук. конф., виступи, доповіді та тези, статі у наук. вид. Каф. проведено міжн. конф. з питань викладання «англ. мови для спец. та академ. цілей».

Алексеєва Альвіна Леонтіївна

 • Останні зміни:
14.01.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1971 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті з 1969: викл., доцент., 1995–96 – зав. каф. англійської мови гуманітарних факультетів. Кандидат дис. «Варіативність терміносистеми (на матеріалі англоканадської термінології орнітофауни)» (1987).

Читати далі >Васильченко Ольга Юріївна

 • Останні зміни:
20.02.1947

Місце народження: м. Ташкент, Узбекистан.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1970 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті: 1970–75 – викл. з погодинною оплатою каф. іноземних мов гуманітарних ф-тів; 1975–89 – викл., 1989–91 – доцент. каф. англійської мови природничих ф-тів; з 1991 – доцент. каф. теорії та практики перекладу германських мов (з 2003 каф. теорії та практики перекладу з англійської мови).

Читати далі >Венгренівська Галина Федорівна

 • Останні зміни:
25.02.1923

Місце народження: м. Ставище Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1950 закінчила філологічних  ф-т Київського ун-ту, 1958 вступила до асп-ри. У Київ. ун-ті: 1961– викл., 1965 – старш. викл, 1969 – доцент. каф. романських мов; 1969 – зав. каф. іноземних мов гуманітарних ф-тів; 1972–85 – зав. каф. французької мови неспеціальних ф-тів; 1988–95 – доцент. каф. ТПП.

Читати далі >Віхрова Жанна Василівна

 • Останні зміни:
04.02.1940

Місце народження: м. Москва.
1962 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1962: викл., старш. викл. каф. англійської мови гуманітарних ф-тів.

Читати далі >Воїнов Вадим Володимирович

 • Останні зміни:
16.05.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1967 закінчив перекладацьке відділення Київ. ун-ту, 1976 – асп-ру. У Київ. ун-ті працює з 1981: старш. викл., з 1984–87 – доцент., 1987–89 – в.о. зав. каф. англійської мови гуманітарних ф-тів; з 1991–94 – доцент. каф. комунікації лінгвокраїнознавства; з 1999 – доцент. каф. теорії і практики перекладу з англійської мови. 1979–81 читав курс з історії філології.

Читати далі >Войко Наталія В’ячеславівна

 • Останні зміни:
01.12.1947- 09.11.2007

Місце народження: м. Київ .
1974 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працювала з 1978: викл., старш. викл. каф. англійської мови гуманітарних ф-тів.

Читати далі >Григораш Галина Федорівна

 • Останні зміни:
19.10.1945

Місце народження: м. Хабаровськ, Росія, тепер РФ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1970 закінчила КДПІ інозем. мов; 1976 – асп-ру. У Київ. ун-ті: 1970–73 – перекладач підгот. ф-ту для інозем. студентів; 1976–82 – викл. англ. мови, 1982–85 – старш. викл., 1985–91 – доцент. каф. англійської мови природничих ф-тів; 1991–94 – доцент. каф. англійської мови гуманітарних ф-тів; 1994–2003 – доцент. каф. комунікації та лінгвокраїнознавства.

Читати далі >Дорош Галина Леонтіївна

 • Останні зміни:
15.02.1942

Місце народження: м. Вязьма Смоленськ. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1966 закінчила ф-т інозем. мов Київ ун-ту. В Київ. ун-ті 1968–2003: викл. англ. мови (1968–88), старш. викл. (1988–89), доцент. каф. англійської мови гуманітарних ф-тів (1989–93), 1995 – 2002 – зав. каф. англійської мови природничих ф-тів.

Читати далі >Кириченко Галина Андронівна

 • Останні зміни:
05.10.1922- 17.02.1998

Місце народження: с. Сорока Дашівського р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1949 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті працювала: з 1960 – доцент. каф. англійської мови, 1972–81 – зав. каф. англійської мови гуманітарних ф-тів.

Читати далі >Коваленко Лариса Іванівна

 • Останні зміни:
02.07.1951

Місце народження: смт Совєтський Совєтського р-ну Крим. області тепер АР Крим.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1976 закінчила ф-т ром.-герм. філології, 1979 – асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1979–85 – викл., 1985–87 – старш. викл., 1987–94 – доцент. каф. англійської мови гуманітарних ф-тів; з 1994 – доцент. каф. комунікації та лінгвокраїнознавства ІФ.

Читати далі >Кузнєцова Ольга Олександрівна

 • Останні зміни:
20.03.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1984 закінчила ф-т ром.-герм. філології, 1991 – асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1979: секретар Вчен. Ради ф-ту ром.-герм. філології із захисту кандидат та докт. дис., секретар наук. журн. «Вісник КНУ», викл., старш. викл., доцент. каф. англійської мови гуманітарних ф-тів ІФ.

Читати далі >Купрієвич Ольга Анатоліївна

 • Останні зміни:
23.07.1942

Місце народження: м. Хмільник Вінниц. обл..
1965 закінчила ф-т інозем. мов Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1965: викл. каф. англійської філології та англійської мови ф-ту інозем. мов, старш. викл. каф. англійської мови гуманітарних ф-тів.

Читати далі >Кутуєва Елеонора Яківна

 • Останні зміни:
04.09.1946

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1969 закінчила ф-т інозем. мов, 1973 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1974–89 – викл., 1989–94 – доцент. каф. англійської мови гуманітарних ф-тів; 1994–2001 – доцент. каф. комунікації та лінгвокраїнознавства. 1988–2001 – зав. секцією англ. мови на ф-ті журналістики Київ. ун-ту.

Читати далі >Кучеренко Ірина Дмитрівна

 • Останні зміни:
27.03.1939

Місце народження: м. Одеса.
1962 закінчила ф-т ром.-герм. філології, 1973 – юрид. ф-т (заочне відділення, спец. «правознавство») Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1962: викл., старш. викл. каф. англійської мови гуманітарних ф-тів.

Читати далі >Мусієнко Алла Петрівна

 • Останні зміни:
07.08.1950

Місце народження: м. Рівне.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1972 КНЛУ, асп. ф-ту ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1972: викл., 1988 – доцент., 1996 – зав. каф. англійської мови гуманітарних факультетів ІФ.

Читати далі >Назаренко Ольга Іванівна

 • Останні зміни:
05.05.1957

Місце народження: с. Коларівка Приморськ. р-ну Запоріз. обл..
В 1979 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1984: лаборант, викл., старш. викл. каф. англійської мови гуманітарних факультетів. Ветеран ун-ту.

Читати далі >Нестеренко Оксана Євгенівна

 • Останні зміни:
19.02.1963

Місце народження: м. Київ.
В 1985 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1996: викл. каф. англійської мови гуманітарних факультетів.

Читати далі >Потужна Марія Іванівна

 • Останні зміни:
21.11.1919- 03.12.1996

Місце народження: с. Новгородка Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1946 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1946–85: викл., старш. викл., доцент. каф. іноземних мов гуманітарних факультетів, зав. каф. інозем. мов гуманіт. ф-тів (1970–71).

Читати далі >Саєнко Лідія Миколаївна

 • Останні зміни:
02.07.1946

Місце народження: с. Жерків Хмельн. обл..
В 1969 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1976: викл., старш. викл. каф. англійської мови гуманітарних факультетів.

Читати далі >Сива Лариса Олександрівна

 • Останні зміни:
10.06.1960

Місце народження: с. Озеряни Бобровиц. р-ну Чернігів. обл..
В 1984 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1989: викл., старш. викл. каф. англійської мови гуманітарних факультетів.

Читати далі >Сидоренко Олена Анатоліївна

 • Останні зміни:
03.11.1960

Місце народження: м. Київ.
У 1985 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ ун-ті: 1978 – лаборант, 1985 – викл., старш. викл. каф. англійської мови гуманітарних факультетів.

Читати далі >Скопюк Тетяна Георгіївна

 • Останні зміни:
18.12.1949

Місце народження: м. Бельці, Молдова.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1974 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1969: секретар-друкарка, лаборант, інженер фонет. лаб., викл. англ. мови, старш. викл., доцент. каф. англійської мови гуманітарних факультетів (2001).

Читати далі >Тихонова Тетяна Борисівна

 • Останні зміни:
19.08.1952

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1974 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1974: викл., старш. викл., доцент. каф. англійської мови гуманітарних факультетів ІФ.

Читати далі >Токменко Олена Анатоліївна

 • Останні зміни:
15.10.1957

Місце народження: м. Київ.
1982 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1982: викл., старш. викл. каф. англійської мови гуманітарних факультетів.

Читати далі >Тростянська Зоя Костянтинівна

 • Останні зміни:
18.05.1919

Місце народження: м. Новохоперськ Воронізької обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1946 закінчила відділення інозем. мов, асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1946–79: асист., викл., старш. викл., доцент., 1966–69 – зав. каф. англійської мови неспеціальних факультетів.

Читати далі >Цепко Тетяна Анатоліївна

 • Останні зміни:
05.09.1961

Місце народження: с.Сміла Черкас. обл..
Остання займана посада: старший викладач.
1983 закінчила ф-т англ. філології відділення «англ. мова» Черкас. пед. ін-ту. З 1990 – викл., старш. викл. Черкас. пед. ін-ту. У Київ. ун-ті з 2003: старш. викл. каф. англійської мови гуманітарних факультетів.

Читати далі >Цимбаленко Маргарита Юріївна

 • Останні зміни:
05.09.1961

Місце народження: с. Жердєвка Тамбов. обл. Росія.
Остання займана посада: старший викладач.
1985 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1991: викл., старш. викл. каф. англійської мови гуманітарних факультетів.

Читати далі >Шабуніна Вікторія Віталіївна

 • Останні зміни:
02.12.1970

Місце народження: м. Київ.
Остання займана посада: викладач.
У 1992 закінчила ф-т ром.-герм. філології, 1997 – заочне відділення юрид. ф-ту Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1996: викл. каф. англійської мови гуманітарних факультетів.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи