ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Англійської мови природничих факультетів кафедра Англійської мови природничих факультетів кафедра

Історія каф. бере свій поч. від 1962 р., коли у складі ф-ту інозем. мов було створено каф. англ. мови неспеціальних факультетів, яку очолила доцент. Тростянська З.К. Каф. забезпечувала викладання англ. мови на природнич. та гуманіт. ф-тах Київ. ун-ту. Зважаючи на значний обсяг навчальної роботи і велику кількість викладачів, у 1970 р. цей підрозділ було поділено на дві каф.: англ. мови гуманіт. ф-тів (зав. – доцент. Потужна М.І.) та англ. мови природнич. ф-тів (зав. – доцент. Борозна М.Я.). Пізніше каф. англ. мови природнич. ф-тів очолювали: доцент. Невіжина З.В. (1977–82), доцент. Бех П.О. (1982–91), доцент. Петровський М.В. (1991–94). У 1994 р. на базі цього підрозділу було створено дві самостійні структурні одинці ун-ту: каф. англ. мови природнич. ф-тів для забезпечення навч. процесу на біол., геогр., геол. та економ. ф-тах (зав. каф.: 1994–95 – доцент. Бугулов І.М.; 1995–2002 – доцент. Дорош Г.Л.) та каф. англ. мови фіз.-мат. ф-тів для викладання англ. мови на ф-тах: фіз., хім., радіофіз., мех.-мат. та кібернетики (зав. каф. – доцент. Петровський М.В., 1994–98). З 2002 по 2012 р. каф. англ. мови природнич. ф-тів очолював кандидат філологічних  наук, доцент. Петровський М.В. У травні 2012 на базі кафедри було створено новий підрозділ університету – кафедру іноземних мов економічного факультету, яку очолив доцент. Петровський М.В, а кафедру природничих факультетів (з 1 грудня 2012 – кафедра іноземних мов природничих факультетів) очолила кандидат філологічних  наук, доцент. Пастушенко Т.В. Каф. забезпечувала викладання заг. курсу англ. мови, курсу ділової англ. мови, теорії та практики перекладу, а також курсу англ. мови для асп. та здобувачів зазначених ф-тів для підготовки до складання кандидат іспиту. Колектив кафедри проводив дослідження за напрямком: «Впровадження європейських стандартів викладання англійської мови на природничих факультетах університету». Видання науковців каф. охоплюють широкий діапазон лінгвіст. та методичних досліджень. З грифом Мін. освіти, науки, молоді та спорту України опубліковано такі роботи: O. Kostyk. English Practical Grammar; О.Курдіш. Англійська мова для студентів економічного факультету; М.Петровський, Ю.Яременко. International Tourism: New Challenging Types of International Tourism and Popular Holiday Destinations in Ukraine; підручники з англійської мови для студентів біологічних спеціальностей: Н. Гомон, О. Курдіш. Від біології і біотехнології до генної інженерії: для студ. геол. спец.; Т. Пастушенко, Т. Мірончук. English for Geologists та ін. На кафедрі з 2005 р. виходив щорічний збірник наукових праць з лінгвістики та методики викладання Іноземні мови на природничих факультетах (головний редактор – доцент. Петровський М.В.)

Бех Петро Олексійович

 • Останні зміни:
08.07.1949

Місце народження: смт Вільча, Поліс. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1975 закінчив ф-т інозем. мов Київ. ун-ту; 1978 – асп-ру. У Київ. ун-ті працює з 1978: викл., з 1981 – доцент., 1982–91 – зав. каф. англійської мови природничих ф-тів; з 1991 очолює каф. методики викладання (згодом навчання) іноземних мов та прикладної лінгвістики. 1994–2008 – нач. Управління міжн. зв’язків, з листоп. 2008 – проректор з міжн. зв’язків Київ. ун-ту.

Читати далі >Близниченко Каріна Леонідівна

 • Останні зміни:
29.04.1938

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1968 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті працювала 1965–75: викл., старш. викл. каф. англійської мови природничих ф-тів.

Читати далі >Борисенко Олександра Анатоліївна

 • Останні зміни:
14.08.1975

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1997 закінч. відділ. рос. філол., 1999 – відділ. англ. філол. філол. ф-ту ЛДУ. У Київ. ун-ті з 2006 – доц. каф. англ. мови природнич. ф-тів І.Ф; з 1.02.2013 – в.о. зав. каф. іноз. мов екон. ф-ту.

Читати далі >Бородянський Ісаак Абрамович

 • Останні зміни:
24.05.1924- 24.03.1994

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1945 закінчив ф-т інозем. мов Єреван. пед. ін-ту, 1949 – філологічних  ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1954–94 – доцент. каф. англійської мови природничих ф-тів.

Читати далі >Борозна Микола Якович

 • Останні зміни:
21.12.1921

Місце народження: с. Дмитрівка, Знаменського р-ну Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1951 закінчив відділення західноєвроп. мов і л-р Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті 1952–90: 1952–54 – викл., 1956–72 – старш. викл., 1972–90 – доцент., 1970–77 – зав. каф. англійської мови природничих ф-тів; 1967–69 – заст. декана ф-ту інозем. мов.

Читати далі >Бугулов Ігор Миколайович

 • Останні зміни:
19.03.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1970 закінчив КДПІ інозем. мов. В Київ. ун-ті з 1980: викл. каф. англійської філології; доцент., зав. каф. англійської мови природничих ф-тів; доцент. каф. англійської мови фіз.-мат. ф-тів.

Читати далі >Васильченко Ольга Юріївна

 • Останні зміни:
20.02.1947

Місце народження: м. Ташкент, Узбекистан.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1970 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті: 1970–75 – викл. з погодинною оплатою каф. іноземних мов гуманітарних ф-тів; 1975–89 – викл., 1989–91 – доцент. каф. англійської мови природничих ф-тів; з 1991 – доцент. каф. теорії та практики перекладу германських мов (з 2003 каф. теорії та практики перекладу з англійської мови).

Читати далі >Гомон Наталія Михайлівна

 • Останні зміни:
18.01.1948

Місце народження: невідомо.
Закінчила ф-т ром.-герм. філології  Київ. ун-ту в 1973 р. З 1973–1995 перекладач н-тех. літерат. науково-досл. і-тів Києва, з 1995 – викл. каф. англ. мови природн. ф-тів ІФ.

Читати далі >Григораш Галина Федорівна

 • Останні зміни:
19.10.1945

Місце народження: м. Хабаровськ, Росія, тепер РФ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1970 закінчила КДПІ інозем. мов; 1976 – асп-ру. У Київ. ун-ті: 1970–73 – перекладач підгот. ф-ту для інозем. студентів; 1976–82 – викл. англ. мови, 1982–85 – старш. викл., 1985–91 – доцент. каф. англійської мови природничих ф-тів; 1991–94 – доцент. каф. англійської мови гуманітарних ф-тів; 1994–2003 – доцент. каф. комунікації та лінгвокраїнознавства.

Читати далі >Давидова Наталя Олексіївна

 • Останні зміни:
06.07.1945

Місце народження: м. Київ.
1968 закінчила ром.-герм. ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1968: викл., старш. викл. каф. англійської мови природничих ф-тів та каф. англійської мови фізико-математичних ф-тів.

Читати далі >Дадіані Людмила Іванівна

 • Останні зміни:
02.11.1941- 13.07.1994

Місце народження: м. Кемерово, Росія.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
1965 закінчила Ленінгр. держ. пед. ін-т ім. О.І. Герцена. У Київ. ун-ті доцент. каф. анг. мови природнич. ф-ів. з січ. 1983 до лип. 1994.

Читати далі >Дорош Галина Леонтіївна

 • Останні зміни:
15.02.1942

Місце народження: м. Вязьма Смоленськ. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1966 закінчила ф-т інозем. мов Київ ун-ту. В Київ. ун-ті 1968–2003: викл. англ. мови (1968–88), старш. викл. (1988–89), доцент. каф. англійської мови гуманітарних ф-тів (1989–93), 1995 – 2002 – зав. каф. англійської мови природничих ф-тів.

Читати далі >Зарицька Тамара Григорівна

 • Останні зміни:
19.02.1927

Місце народження: с. Кухарі Іванківського р-ну Київ. обл..
1950 закінчила Київ. технікум культ.-освіт. працівників; 1956 – Київ. ун-т; 1971 – вищі пед. курси по підготовці високопрофесійних викладачів інозем. мови для вищих учбових закладів при Київ. Пед. ін-ті інозем. мов. У Київ. ун-ті працює з верес. 1973: ст. викладач каф. англ. мови природнич. ф-тів; з 1987 – ст. викладач каф. англ. філології; з 1999 – ст. викладач каф. теорії та практики перекладу герм. мов (зараз англ. мови) Ін-ту філології.

Читати далі >Кізлайтіс Кіра Володимирівна

 • Останні зміни:
26.06.1933

Місце народження: м. Харбін.
1959 закінчила Київ. ун-т. З 1962 р. викл. каф. англ. мови філологічних, з 1970 р. старш. викл. каф. англійської мови природнич. ф-тів ІФ, з 2012 – каф. іноз. мов економ. ф-ту.

Читати далі >Косаревська Тамара Андріївна

 • Останні зміни:
23.11.1945

Місце народження: м. Бєлгород, Росія, тепер РФ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1969 закінчила КДПІ інозем. мов. У Київ. ун-ті з 1970 – асист., з 1990 – доцент. каф. англійської мови природничих ф-тів і каф. англійської мови фіз.-мат. ф-тів. Зав. секцією англ. мови ф-ту кібернетики.

Читати далі >Костик Оксана Іванівна

 • Останні зміни:
12.03.1953

Місце народження: м. Стрий, Львів. обл..
Наукове звання: доцент.
У 1978 р. закінчила Київ. ін-т інозем. мов, за спец. англ. та франц. мови. В Київ. ун-ті з 1984 – викл., з 2004 – старш. викл., з 2008 – доцент. каф. англійської мови природничих ф-тів.

Читати далі >Лазаркевич Людмила Іванівна

 • Останні зміни:
21.01.1939

Місце народження: м. Коростень Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
1962 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті працювала 1957–84 – старш. лаборант, викл., доцент. каф. англійської мови природничих ф-тів.

Читати далі >Либман Захарій Якович

 • Останні зміни:
01.01.1911

Місце народження: м. Остер, Чернігів. губ., тепер Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1940 закінчив Укр. ін-т лінгвістичної освіти Київ. ун-ту. 1944–45 – асп. Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1938–41 – викл. англ. мови, 1944–50 – старш. викл., доцент. каф. іноземних мов природничих ф-тів.

Читати далі >Невіжина Заря Василівна

 • Останні зміни:
20.03.1927- 01.01.2002

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1950 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті 1950–2000: 1950–54 – викл., 1954–73 – старш. викл., 1973–83 – доцент. каф. англійської мови природничих факультетів, 1975–82 – зав. каф. англ. мови природн. ф-тів, 1983–93 – доцент. каф. англійської мови гуманітарних факультетів.

Читати далі >Нікітченко Ірина Василівна

 • Останні зміни:
10.10.1945

Місце народження: м. Київ.
1968 закінчила ром.-герм. ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1968: викл., старш. викл. каф. англійської мови природничих факультетів та каф. англійської мови фізико-математичних факультетів.

Читати далі >Пастушенко Тетяна Володимирівна

 • Останні зміни:
21.12.1972

Місце народження: м. Горлівка Донец. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1994 закінчила ф-т інозем. та рос. мов Горлівськ. держ. пед. ін-ту інозем. мов, 1998 – асп-ру КДЛУ (каф. граматики та історії англ. мови). В Київ. ун-ті: 2008 – доцент. каф. англійської мови природничих факультетів, 2012 – зав. каф. англ. мови природнич. ф-тів (з жовтня 2012 – каф. іноз. мов природнич. ф-в).

Читати далі >Петровський Микола Васильович

 • Останні зміни:
07.10.1946

Місце народження: м. Коростень Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1974 закінчив відділення перекладачів та асп-ру (1977–80) ф-ту ром.-герм. філологічних Київ. ун-ту; 1988 р. стажувався в ун-ті м. Лідс, В. Британія. В Київ. ун-ті: 1983–84 – старш. викл.; з 1984 – доцент., 1991–94 – зав. каф. англ. мови природнич. ф-ів, 1994–98 – зав. каф. англ. мови фіз.-мат. ф-ів, 2002–12 зав. каф. англ. мови природнич. ф-тів., 2012–13 зав. каф. ін. мов економ. ф-ту.

Читати далі >Соколець Фріда Борисівна

 • Останні зміни:
19.05.1923- 07.11.2005

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1945 закінчила ф-т західних мов та літератури Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті 1945–84: викл., старш. викл., доцент. (1967) каф. англійської мови природничих факультетів, 1984–91 –доцент. каф. англійської філології.

Читати далі >Соловей (Коваленко) Ніна Василівна

 • Останні зміни:
01.08.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 закінчила ром.-герм. ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1979: викл. каф. англійської мови природничих факультетів, стажер-викл., асп. каф. англійської філології, доцент. каф. англійської мови фізико-математичних факультетів, зав. секції англ. мови радіофіз. ф-ту ун-ту. З 2004 зав. каф. англ. мови фіз.-мат. ф-тів.

Читати далі >Тамарова Наталія Іллівна

 • Останні зміни:
01.04.1925

Місце народження: м. Київ.
1942–44 р. навчалась в Сер.-Азіатському держ. ун-ті м. Ташкент. 1944–46 навчалась в Київ. ун-ті, після закінчення якого, 1947–74 працювала викл., старш. викл. каф. англійської мови природничих факультетів.

Читати далі >Трищенко Ірина В’ячеславівна

 • Останні зміни:
22.07.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1979 закінчила Київ. ун-т. Магістр лінгвістики Ланкастер. ун-ту (В.Британія). В Київ. ун-ті: з 1979 – викл. каф. англійської мови природничих факультетів; з 1991 – викл., з 1993 – доцент. кафедри теорії та практики перекладу германських мов, з 2003 – доцент. каф. теорії та практики перекладу з англійської мови.

Читати далі >Шевченко Наталія Борисівна

 • Останні зміни:
09.05.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1976 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту, 1980 – асп-ру. В Київ. ун-ті з 1976: викл. каф. теорії і практики перекладу; викл., доцент. каф. англійської мови природничих факультетів, доцент. каф. комунікації та лінгвокраїнознавства.

Читати далі >Яременко Юлія Антонівна

 • Останні зміни:
29.02.1960

Місце народження: м. Київ.
Наукове звання: доцент.
1984 закінчила Київ. ун-т. В Київ. ун-ті: 1984 – викл., з 2004 – старш. викл., з 2008 – доцент. каф. англійської мови природничих факультетів.

Читати далі >Яшенкова Ольга Володимирівна

 • Останні зміни:
03.02.1963

Місце народження: м. Шахти Ростов. обл., тепер РФ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1986 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1988–89 – викл. каф. англійської мови; 1989–91 – викл. каф. англійської мови природничих факультетів; 1991–93 – викл. каф. англійської філології; 1993–97 – викл. каф. комунікації та лінгвокраїнознавства, 1997–2000 – доцент., в. о. зав. каф., з 2003 – зав. каф. комунікації та лінгвокраїнознавства. 2000–03 – докторант каф. комунікації та лінгвокраїнознавства. 2005–06 – заст. дир. ІФ з навч.-метод. роботи.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи