ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бех Петро Олексійович

08.07.1949

Місце народження: смт Вільча, Поліс. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1975 закінчив ф-т інозем. мов Київ. ун-ту; 1978 – асп-ру. У Київ. ун-ті працює з 1978: викл., з 1981 – доцент., 1982–91 – зав. каф. англійської мови природничих ф-тів; з 1991 очолює каф. методики викладання (згодом навчання) іноземних мов та прикладної лінгвістики. 1994–2008 – нач. Управління міжн. зв’язків, з листоп. 2008 – проректор з міжн. зв’язків Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Відтворення поетичного образу» (на матеріалі англо-українських та англо-російських поетичних перекладів) (1980). Осн. напрями наук. діяльності: теорет. питаннями англо-укр. поетичного перекладу, теорет. і практ. проблеми дво- і багатомовної лексикографії, прикладної лінгвістики. Викладав практ. курс англ. мови для студентів і асп. природнич. ф-тів, спецкурси худ. і техн. перекладу, сучас. інформ. технологій для студентів ф-ту ром.-герм. філології; лекційний курс з методики викладання інозем. мов для студентів ІМВ; керує пед. практикою студентів відділен. зх. філології в сш. Був головою наук.-метод. комісії з інозем. мов при МОН України; чл. навч.-метод. об’єднання з ром.-герм. філології та інозем. мов ВНЗ України при МОН України; головою журі 2-го туру Всеукр. Олімпіади з англ. мови, який проводиться на базі каф. Заст. гол. ред. наук.-метод. журн. «Іноземні мови в навчальних закладах». Наук. ред. Програм з інозем. мов (англ., нім., франц. та ісп.) для 2–12 класів сш (2001). Є ред. низки зб. наук.-метод. статей. Автор понад 50 наук. і наук.-метод. праць. Осн. праці: Лингвистические проблемы воссоздания образа в поэтическом переводе (навч. посіб.). К., 1980 (у співавт.); Англійська мова для вступників. К.: 1993, 1994, 1996, 1997, 2001; Самовчитель англійської мови. К., 1993, 1995 (у співавт.); Російсько-українсько-англійський науково-технічний словник. К., 1997; Російсько-англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки. К., 1998; Програма для ЗНЗ 2–12 класи «Анлійська мова», «Німецька мова», «Французька мова», «Іспанська мова». К., 2001.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи