ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дорош Галина Леонтіївна

15.02.1942

Місце народження: м. Вязьма Смоленськ. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1966 закінчила ф-т інозем. мов Київ ун-ту. В Київ. ун-ті 1968–2003: викл. англ. мови (1968–88), старш. викл. (1988–89), доцент. каф. англійської мови гуманітарних ф-тів (1989–93), 1995 – 2002 – зав. каф. англійської мови природничих ф-тів. Кандидат дис. «Многокомпонентные терминологические словосочетания с препозитивным определением в совр. англ. языке» (1988). Чл. Вчен. ради ф-ту інозем. філології Київ. ун-ту та Метод. ради з інозем. мов при МОН України (1995–2002). Автор понад 30 праць з наук.-техн. перекладу і методики викладання інозем. мов. Осн. праці: Методические указания и задания по технике перевода многокомпонентных терминологических словосочетаний в английском языке. К., 1984; Семантико-синтаксическая организация терминологических словосочетаний с препозитивным определением в современном английском языке. К., 1988; Методичні рекомендації та навчальні завдання з англійської мови для студентів економічних спеціальностей. К., 1999; Українсько-англійський тематичний словник-мінімум загальновживаної лексики. К., 2001–2002; Програма з курсу англійської мови природничих факультетів. К., 2003.

Автор: О.Татьянченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи