ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Пастушенко Тетяна Володимирівна

21.12.1972

Місце народження: м. Горлівка Донец. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1994 закінчила ф-т інозем. та рос. мов Горлівськ. держ. пед. ін-ту інозем. мов, 1998 – асп-ру КДЛУ (каф. граматики та історії англ. мови). В Київ. ун-ті: 2008 – доцент. каф. англійської мови природничих факультетів, 2012 – зав. каф. англ. мови природнич. ф-тів (з жовтня 2012 – каф. іноз. мов природнич. ф-в). Кандидат дис. «Колірна номінація як елемент вторинної мовної картини світу (на матеріалі сучасної англійської мови)» (1998). Досліджує питання лексичної та когнітивної семантики та методику викладання інозем. мов. Автор 20 наук. та метод. робіт, у т.ч. курсу зіставної граматики англ. та укр. мов. Осн. праці: Конотативні значення кольору в мовній інтерпретації. К., 1997; Символический аспект семантики цветонаименований. К., 1998; Цветовая коннотация как форма языковой интерпретации мира. Х., 2000; Мовна гармонія кольору: досвід лінгвоестетичного аналізу. К., 2006; Зіставна граматика англ. та укр. мов: Метод. вказівки до викон. самостійної роботи спеціальності «Переклад» для студентів денної форми навчання. Ч. 1, 2. К., 2007.

Автор: М.В.Петровський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи