ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Зарицька Тамара Григорівна

19.02.1927

Місце народження: с. Кухарі Іванківського р-ну Київ. обл..

1950 закінчила Київ. технікум культ.-освіт. працівників; 1956 – Київ. ун-т; 1971 – вищі пед. курси по підготовці високопрофесійних викладачів інозем. мови для вищих учбових закладів при Київ. Пед. ін-ті інозем. мов. У Київ. ун-ті працює з верес. 1973: ст. викладач каф. англ. мови природнич. ф-тів; з 1987 – ст. викладач каф. англ. філології; з 1999 – ст. викладач каф. теорії та практики перекладу герм. мов (зараз англ. мови) Ін-ту філології. Наук.-метод. робота проводилась в напрямку розв’язання проблем пов’язаних з викладанням студентам усного та письмового мовлення, лексики, граматики, перекладу. З 1974 відповідала за етико-естетичне виховання молоді на ф-ті та в Київ. ун-ті. З 1979 – голова комісії культ.-масової роботи Профспілки Київ. ун-ту. Готувала гідів-перекладачів до Олімпіади-80. Нагороджена премією Міністерства Освіти України, грамотами ректорату Київ. ун-ту (за удосконалення методики викладання та досягнення успіхів в підвищенні якості підготовки фахівців та естетичне виховання молоді), почесн. грамотою Цн. Комітету Профспілки працівників освіти ВШ та наук. закладів (1984). Учасн. бойових дій. Відмінник освіти України. Нагороджена орденом «За мужність», а також медалями «Захисник Вітчизни», «50 лет Победы в Великой Отечественной Войне», «50 років визволення України», «Ветеран Війни», «Ветеран Праці», «В пам’ять 1500-річчя м. Києва», «Почесний ветеран міста-героя Києва». Автор 29 наук.-метод. посіб. Осн. праці: Учбовий посібник для самостійної роботи за фахом для студентів факультету кібернетики, 1980; Посібник-довідник по читанню математичних символів, формул та скорочень в англійській та американській літературі, 1979; Київ Олімпійський, Олімпіада – 80. К., 1980; Україна-НАТО К., 2002 (співавт.). Співавтор колективної монографії «Шевченкознавство в сучасному світі» (К., 2014). Постійний автор ряду наукових збірників, зокрема «Мова і культура» та «Шевченкознавчі студії».

Автор: В.І. Гнатенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи