ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Антропологічне наукове товариство університету св. Володимира Антропологічне наукове товариство університету св. Володимира

Ініціатором заснування товариства у 1889 був проф. В.Б. Антонович. Окремі наук. розвідки, присвячені питанням антропол. вивчення укр. населення, краніологічнім вимірам серій черепів, добутих під час археол. розкопок вже деякий час оприлюднювалися в рамках діяльнсті Київ. тов-ва любителів природознавства (засноване при ун-ті 1869) та друкувалися на сторінках його «Записок». Подальший розвиток антропол. досліджень, у др. пол. ХІХ ст., формування антропології як самостійної наук. дисципліни, а також активні археол. дослідження, що їх проводили проф. ун-ту, їх зацікавлена співпраця з широким колом антрополог. осередків у Парижі, Москві та С.-Петербурзі переконує наук. спільноту ун-ту у необхідності об’єднати сили лікарів, археологів, істориків для більш глибокого вивчення питань, пов’язаніх з розвитком людини, її культури, фіз. типу, людських рас. Все це спонукає проф. В.Б Антановича, А.В. Прахова, В.Б.Сікорського, І.В.Лучицького, В.А.Морозова, П.О.Лашкарьова та ін. звернутися у жовтні 1889 до ректора ун-ту з проханням затвердити при ун-ті «Київське антропологічне товариство». Був також підготований та поданий проект статуту Тов-ва, що складався з 36 параграфів і визначав його завдання, мету, права та членство. Проф. зазначали, що створення такого тов-ва і розгортання його діяльності, викликано невідкладними вимогами науки, практичним зацікавленням примноження і охорони іст. та антропол. пам’яток. Вони одностайно просили ректора клопотатися у встановленому порядку про заснування такого тов-ва та затвердження його статуту. Це звернення було заслухано на засіданні ради ун-ту св. Володимира. Однак 28.05.1890 на ім’ В.Б. Антоновича (як ініціатора і засновника тов-ва) з Мін. нар. освіти надійшов лист за № 1151, в якому без усяких пояснень було відмовлено у заснуванні антрополог. тов-ва. Л-ра: Протоколы заседаний совета университета св. Владимира // УИ, 1890, №2; Зиневич Г.П. Очерки палеоантропологи Украины, К., 1967; Пахарєва О.С. Французько-російське наукове співробітництво в галузі антропології у другій ХІХ – на початку ХХ ст. Автореф. … канд. іст. наук. К., 2009. Арх.: ЦНБ. ІР. Ф.ІІ. Спр.30399. <i>Л.Г. Самойленко</i>

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи