ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Археологічна експедиція кафедри археології та музеєзнавства Археологічна експедиція кафедри археології та музеєзнавства

Понад 20 років (1974–94) при каф. функціонувала госпрозрахункова археол. експедиція НДЧ Київ. ун-ту, започаткована Д.Я. Телегіним. Експедиція стала базою для проведення щорічної археол. практики студ. історичного ф-ту – справжньою наук. лабораторією для майбутніх фахівців, які використовували добуті під час розкопок матеріали для написання курсових, дипломних, магіст. робіт, а також статей і дисертацій. Під кер. М.М.Бондаря та І.С.Піоро, за участю випускників кафедри Б.О. Антоненка, С.О. Васильченка, Л.Г. Самойленко і О.Б. Склярського, експедиція досліджувала археол. пам’ятки доби бронзи і раннього заліза та середньовічних кочовиків в зонах новобудов степової України (Дніпропетр., Харків., Донец. та Луган. обл.). За час роботи врятовано від руйнування, розкопано та введено в наук. обіг матеріали з 262 курганів, в яких виявлено понад 2000 поховань різних часів та народів. Багато цікавих й іноді унікальних знахідок поповнили археол. фонди каф. та експозицію Археологічного музею. Антоненко Б.А., Бондарь Н.Н., Васильченко С.А., Гладких М.И., Пиоро И.С., Самойленко Л.Г., Чмыхов Н.Н. Раскопки курганов в зоне Каменской оросительной системы // Археологические открытия 1975 года: Ежегодник. М.,1976; Антоненко Б.А., Бондарь Н.Н., Васильченко С.А., Пиоро И.С., Самойленко Раскопки курганов в зоне Никопольского орошаемого массива // Археологические открытия 1978 года: Ежегодник. М.: Наука, 1979; Антоненко Б.О., Піоро І.С., Самойленко Л.Г. Археологічні розкопки курганів в зонах будівництва меліоративних систем Луганської області. Науковий звіт. Деп. в УкрІНТЕІ, інв. № 296U000554. № держ. реєстрації 0194U018145. К., 1995. Л.Г. Самойленко

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи