ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Археологічний музей Археологічний музей

Археологічний музей є науковим підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заснований рішенням Вченої ради історичного факультету і відкритий 29 жовтня 1987 року як складовий елемент системи наукової і освітньої діяльності в університеті, а також з метою поповнення обліку, наукового опрацювання і збереження державної частини Музейного фонду України, популяризації надбань національної та світової культурної спадщини. Музей не є юридичною особою і належить до державних відомчих музеїв, що діють у складі вищого навчального закладу, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України.
Експозицію Археологічного музею розміщено в головному корпусі університету. В кімнаті поруч обладнано невеличке виставкове приміщення зі змінними експозиціями, що висвітлюють різні аспекти діяльності кафедри археології та музеєзнавства та її історію. Окремі приміщення займають реставраційна лабораторія, бібліотека спеціалізованої літератури (понад 5 тисяч томів) і архівний відділ; ще кілька кімнат і приміщень відведено під фондосховища.
Музей створено на базі наукових та навчальних музейних колекцій, які згідно з чинним законодавством України щорічно надходять до його фондів в результаті польових археологічних досліджень та науково-пошукових експедицій викладачів, співробітників, аспірантів і студентів кафедри археології та музеєзнавства. Студенти, що спеціалізуються по кафедрі мають можливість досліджувати археологічні джерела на різних етапах їх вивчення: від етапу розвідок і розкопок археологічних пам’яток, на етапі камеральної обробки, реставрації, систематизації, обліку і аж до підготовки до експонування або введення в науковий обіг через публікації. Наукові фонди музею налічують понад 30 тис. одиниць зберігання.
Експозицію музею побудовано з урахуванням культурно-хронологічного принципу. У хронологічному порядку представлено окремі комплекси матеріальних залишків, що відображають побут стародавнього населення України від найдавніших часів і до середньовіччя, виключно з матеріалів, які були добуті в ході археологічних досліджень членами кафедри у різних регіонах України. Матеріали експонуються у 12-ти блоках - художньо оформлених вітринах, присвячених різним археологічним періодам.
Експозиція подає автентичні археологічні предмети різних епох і народів з території України: знаряддя праці, елементи озброєння, посуд, прикраси та ін. Їх доповнюють карти, світлини, малюнки, макети, пояснювальні тексти.
Верхню частину музейного простору заповнює фриз - художнє панно (худ. О.Чуботін), де представлено малюнки відомих артефактів, які репрезентують духовну культуру і релігійні уявлення стародавнього населення України. У спеціальних подіумах зберігаються навчальні колекції, що їх використовують під час лекцій та практикумів, які можна брати до рук і більш докладно вивчати. Попри активну роботу у рамках навчального і наукового процесів, Археологічний музей гостинно відкриває двері для усіх бажаючих відвідувачів, як це притаманно музеям університету ще з середини ХІХ ст., коли музеї університету були першими і єдиними музеями у Києві.

Ліньова Євніка Анатоліївна

  • Останні зміни:
16.01.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Археолог. Закінчила 1978 історичний ф-т, 1984 асп-ру при каф. археології та музеєзнавства Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працювала: технік проблемної лаб. НДЧ (1969-72), старш. лаборант. каф. археології і музеєзнавства (1974-87), зав. Археологічним музеєм (1987-92), асист. каф. археології і музеєзнавства (1992-96). Викладала курси з археології доби античності, ранніх слов'ян, Давньої Русі, історіографії археології. До кола наук. інтересів входять питання ремісничого (гончарного) виробництва давньоруського часу, історія археол. науки в Рос. імперії, реставрації та консервації археол. об'єктів, широке коло пам'яткоохоронних проблем. Учасник та кер. багатьох археол. експедицій як в Україні (1975-95), так і за її межами – Росії (1988), Польщі (1989, 1990), Сербії (1996). З 1996 працювала на відповідальних посадах Міністерства культури і мистецтв України: гол. спеціалістом, нач. відділу інспекції Управління охорони культ. спадщини, нач. відділу заповідників і охорони культ. спадщини, нач. Управління культ. спадщини, заст. голови Держ. служби охорони культ. спадщини.

Читати далі >Самойленко Любов Григорівна

  • Останні зміни:
10.09.1954

Місце народження: м. Київ.
Зав. Археологічного музею історичного ф-ту. Закінчила 1979 іст. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1974: лаборант (1974–81), старш. лаборант (1976–79), інженер (1979–81), мол. наук. співроб. (1981–90), наук. співроб. (1990–96) НДЧ, зав. Археол. музею іст. ф-ту (з 1992).

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи