ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Самойленко Любов Григорівна

10.09.1954

Місце народження: м. Київ.

Зав. Археологічного музею історичного ф-ту. Закінчила 1979 іст. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1974: лаборант (1974–81), старш. лаборант (1976–79), інженер (1979–81), мол. наук. співроб. (1981–90), наук. співроб. (1990–96) НДЧ, зав. Археол. музею іст. ф-ту (з 1992). Брала участь в Крим. палеоліт. експедиції (1972, 1973), госпрозрахункових археол. експедиціях НДЧ ун-ту на новобудовах в Дніпропетр., Донецькій, Харків. та Луганській обл. (1974–94). В результаті цих досліджень було врятовано від руйнування, розкопано та введено в наук. обіг матеріали з 262 курганів, в яких виявлено понад 2000 поховань різних часів та народів. Унікальні знахідки поповнили музейну експозицію наук. фонди музею. Керівник студ. археол. виробничих практик. Осн. напрями наук. діяльності: археологія доби бронзи степової України, історія археол. досліджень в Київ ун-ті, музейна справа. Чл.-засн. Археології та антропології товариства (з 1997). Ветеран праці Київ. ун-ту (2005). Автор бл. 70 наук. публікацій і звітів. Осн. праці: Курганы ямной культуры в бассейне р. Базавлук в Днепропетровском степном Правобережье // Новые памятники ямной культуры степной зоны Украины. К, 1988; Культура стародавніх суспільств степової України в епоху пізнього енеоліту, ранньої та середньої бронзи (III- сер.II тис. до н.е.). Наук. звіт. Деп. в УкрІНТЕІ, інв. № 0297U000779. № Держ. реєстрації 0195U004784. 1997. (у співавт.); Курган епохи середньої та пізньої бронзи біля с. Затишне Луганської області // Vita Antiqua. 1999. № 1; Музеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія, досвід роботи, перспективи розвитку // Вісник Одес. історико-краєзнавчого музею. Липень, 2006; Педагогічна діяльність проф. Л.М. Славіна // Археологія. 2007. № 1. Л-ра: Мезенцева Г. Г. Самойленко Л.Г // Дослідники археології України: Енциклопедичний словник-довідник / Інститут археології НАН України, Чернігівський держ. пед. ін-т ім. Т.Г. Шевченка. Чернігів, 1997; Самойленко Л.Г // Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників кафедри археології та музеєзнавства / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка / Укл.: Малєєв Ю.М., Піоро І.С. К., 1996; Куріло О.Ю. Самойленко Любов Григорівна // Нариси розвитку археології у музеях України: історія, дослідники, меценати. К., 2002.; Создание кафедры археологии и музееведения в Киевском университете // Археологія і давня історія України. Вип. 9. Історія археології. – К., 2012; Місія університетського музею і його місце в структурі вищого навчального закладу та у музейній мережі міста (сторінки історії і сучасній стан) // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика. – Ніжин, 2012. 

Автор: Л.Б. Круглова

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи