ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Археології та антропології товариство Археології та антропології товариство

За ініціативою співробітників каф. археології та музеєзнавства 1997 засновано громадську місцеву організацію «Товариство археології та антропології» (голова проф. М.І.Гладких), яка об’єднала фахівців різних наук. установ України та аматорів давньої історії задля наук. досліджень у галузі археології, антропології і музеології, а також з метою всебічного вивчення археол. та культурно-іст. пам’яток. Серед завдань і напрямків діяльності Тов-ва: створення польових молодіжних таборів та польових шкіл для студ. і школярів; проведення археол. та антропол. конференцій, з’їздів, зборів, семінарів та виставок; зібрання інформації про наук. досягнення у галузях антропології, археології та музеології з подальшим розповсюдженням та використанням її у наук.-просвітницькій та навч. роботі. Передбачалося видавництво наук. та популярної л-ри з археології, антропології та музеології; впровадження наук. знань у музейну справу через створення та експонування археол. та антропол. колекцій наук. та іст.-культурного значення. Нині Тов-во активно сприяє підготовці нових фахівців в галузі археології та антропології, а також здійснює видавничу діяльність. За роки співпраці Тов-ва та каф. було забезпечено публікації період. наук. видання «Vita Antiqua» та низки монографій й темат. збірок наук. праць у серії «Бібліотека Vita Antiqua». У 2008 на чергових звітно-виборних зборах було обрано нового голову Тов-ва – проф. Р.В.Терпиловського. Л.Г. Самойленко

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи