ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бондар Микола Миколайович

21.09.1921 - 31.12.2000

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

1946 закінчив історичний ф-т, 1949 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1949–56 старш. викл., 1956–84 доц., 1984–93 проф. каф. археології та музеєзнавства, 1970–87 зав. каф. Викладав «Основи археології», спец. курси з археології бронзового віку та з античної археології. Канд. дис. «Торгівля Ольвії у догетську епоху» (1956), докт. дис. «Культура шнурової кераміки та її роль у стародавній історії Європи» (1981). Коло наук. інтересів пов’язане з дослідженнями поселень середньодніпровської культури на околицях м. Канева та вивченням проблеми формування культур шнурової кераміки. Керував Канів. археол. експедиціями (1957–72), 1974–91 очолював наук.-досл. тему НДЧ Київ. ун-ту, виконавцями якої проводились археол. розкопки в зонах новобудов Ураїни. Учасник ВВв. Похований на Лісовому кладовищі (м. Київ). Автор бл. 70 наук. праць, серед них 7 монографій, учб. та метод. посібників. Осн. праці: Минуле Канева та його околиць. К., 1971; Поселения Среднего Поднепровья эпохи ранней бронзы. К., 1974; Метод. указания по курсу основы археологии для студ. 1 курса ист. ф-та. К., 1984; Культуры шнуровой керамики в советской историографии // Проблемы археологии Поднепровья. Днепропетровск, 1985; Поховальні пам’ятки середньодніпровської культури Середнього Подніпров’я // Поховальний обряд давнього населення України. К., 1991. Л-ра: Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників кафедри археології та музеєзнавства / Київ. Ун-т ім. Тараса Шевченка / Укл.: Малєєв Ю.М., Піоро І.С. К., 1996; Пам’яті Бондаря М. М. // Археологія. 2001. № 3; Самойленко Л.Г. Бондар Микола Миколайович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / Під ред. Г.Д. Казьмирчука. К., 2004. Архів Архів КНУТШ. 1993. Спр. 17–пвс. 

Автор: Л. Г. Самойленко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи