ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Чмихов Микола Олександрович

26.09.1953- 26.04.1994

Місце народження: м. Слов’янськ Донец. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1975 історичний ф-т, 1978 асп-ру, 1992 докт-ру каф. археології та музеєзнавства Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працював на посадах: асист. (1978–87), доц. (1987–92). 18.11.1988 присвоєно вчене звання доц. У 1992–94 проф., зав. каф. культурології та археології ф-ту гуманіт. наук НАУКМА. Канд. дис. «Орнамент эпохи бронзы степной Украины как исторический источник в изучении первобытного мировоззрения» (1982), докт. дис. «Проблема осознания космоса в обществах неолита-бронзового века Юга Восточной Европы» (1992). Відомий укр. археолог і культуролог, досліджував проблеми хронології, етногенезу та дух. культури населення Європи та Бл. Сходу доби міді-бронзи та заліза. Його увагу особливо привертали проблеми дух. культури давніх сус-в, міфологічна свідомість і її відображення в предметному світі конкретних археол. культур, а також вивчення косм. символіки археол. пам’яток різних часів. Брав участь у роботі Донец., Північнодонец., Інгул., Дніпропетр., Миколаїв., Луган. (1973–86) та ін. археол. експедицій. Автор майже 100 наук. і наук.-метод. статей, монографій, навч. посіб. Осн. праці: Археологічні дослідження курганів: Навч. посібник. К., 1989 (у співавт.); Истоки язычества Руси. К., 1990; Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. К., 1992 (у співавт.); Курганні пам’ятки як явище давньої культури: навч. посібник. К., 1993; Давня культура: Навч. посібник. К., 1994. Л-ра: Микола Чмихов. Зб. на пошану пам’яті. Серія «Вчені НаУКМА». К., 2000; Бондарець О.В. Творчі задуми М.О. Чмихова // Культурологічні студії: Зб. наук. пр. Вип. 2. К., 1999; Чмихов М.О. // Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників кафедри археології та музеєзнавства / Київ. Ун-т ім. Тараса Шевченка / Укл.: Малєєв Ю.М., Піоро І.С. К., 1996. Архів: Архів КНУТШ. 1992.спр. 143–пвс. 

Автор: Л.Г.Самойленко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи