ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гладких Михайло Іванович

15.11.1941

Місце народження: с. Покровське Тепло-Огарьовського району Тульської області, РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1966 історичний ф-т, докт-ру (1987) Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1975 старш. викл., доц., зав. каф. (1987–2002), проф. каф. археології та музеєзнавства іст. ф-ту. Викладає нормат. курс «Історія первісного суспільства», а також в різні роки викладав: «Основи археології», «Історіографія археології», спец. курси з проблем палеоліту. Підготував 9 кандидатів наук. Канд. дис. «Пізній палеоліт Лісостепового Придніпров’я» (1973), докт. дис. «Историческая интерпретация позднего палеолита» (1991). Фахівець у галузі палеоліту та первісного сус-ва. Досліджує археологію кам’яного віку, зокрема, займається типологією і стат. аналізом кам’яних виробів, виявляє локальні варіанти матеріальної культури пізнього палеоліту, розробляє типологію та соц. реконструкцію палеоліт. жител і поселень. Створив власну схему культ.-хронологічної періодизації пізнього палеоліту азово-чорноморського регіону. Виділив у пізньому палеоліті Середнього Подніпров’я межирічську археол. культуру. Вивчає взаємодію госп.-культ. типів та іст.-етногр. спільностей. Брав участь в роботі численних археол. експедицій у різних регіонах України. Входить до ред. колегій багатьох профільних наук. видань, засновник і голова Археології та антропології товариства Київ. ун-ту (1997–2008). Автор понад 100 наук. праць. Осн. праці: Історична інтерпретація пізнього палеоліту (за матеріалами території України): Препринт. К., 1991, карта; Давня історія України: В 3 т. / ІА НАН України. Т. 1: Первісне суспільство. К., 1997. (у співавт.); Історія первісного суспільства: Підручник для студ. гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти. К., 1999. (у співавт.). Л-ра: Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників кафедри археології та музеєзнавства / Київ. Ун-т ім. Тараса Шевченка / Укл.: Малєєв Ю.М., Піоро І.С. К., 1996; Кепін Д.В. М.І. Гладких в історіографії палеоліту України // Vita Antiqua. 2001. № 3-4; Самойленко Л.Г. Гладких Михайло Іванович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / Під ред. Г.Д. Казьмирчука. К., 2004.,Кепин Д.В. Вклад М.И. Гладких в исследование палеолита. (Археологія і давня історія України. Вип 6), «Стежками археології. До 70-ти річчя профессора Михайла Івановича Гладких». К., ІА НАНУ. 2011. М.И. Гладких и социоисторическое направление в палеолитоведении // К., ІА НАНУ. 2011. 

Автор: С.В Палієнко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи