ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Косміна Оксана Юліївна

11.09.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.

Закінчила 1984 архітект. ф-т Київ. держ. худ. ін-ту, 1987 асп-ру відділу етнографії Ін-ту мистецтвознавства, етнографії та фольклору АН Білоруської РСР, 2008 докт-ру каф. етнології та краєзнавства Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті викладала 1994–95 на каф. археології та музеєзнавства, читала курс «Українська етнологія» та спец. курси «Українське традиційне вбрання», «Українське традиційне житло». Проводила практичні заняття зі студ. в Музеї «Пирогів» (1994–95). Розробила і викладає курс»Історія костюму» та спецкурс «Етнодизайн». Канд. дис. «Спільне та регіональне в традиційному житлі України та Білорусії» (1988). Досліджує матеріальну культуру українців (житло, одяг). Автор понад 30 наук. праць. Осн. праці: Традиційне вбрання українців. Т. 1׃ Лісостеп і Степ. К., 2008; Традиційне вбрання // Українська етнологія. Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. К., 2007 (у співавт.); Народна архітектура сільських житлових комплексів // Українська культура першої половини ХІХ століття. У 5-ти т. Т.4 кн.1.К., 2008 (у співавт.);Українське традиційне жіноче вбрання Київщини. Кінець ХІХ–ХХ ст. Наочний посібник. К., 1994; Этносимволическая знаковость народного костюма украинцев // Украинцы. М., 2000 ; Народний одяг Полісся // CD ROOM : Арт Екзистенція. 2001-2002; До проблеми етно-соматичної символіки сучасного сценічного одягового коду // Тіло в текстах культур. К., 2003; Le costume national: typologie locale et références européennes // Ethnologie française , XXXIV, 2004, 2; Вбраня. Костюм української еліти XVII – XVIII століть / Історія українського декоративного мистецтва України. У 5 т. Т.2, К.,2007; Символіка українського традиційного вбрання // Український modus vestiendi – спосіб зодягання׃ Монографія. К., 2008. Л-ра: Федорук О. Проекції народного вбрання // Народне мистецтво. 2001, № 1-2. 

Автор: Т.В.Косміна

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи