ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лапін Володимир Васильович

28.01.1928- 19.04.1981

Місце народження: смт. Слобідський, тепер В’ятська область, Татарстан, РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.

Закінчив Ленінград. ун-т (1956), асп-ру ІА АН УРСР (1961), Працював мол. наук. співроб. скіфо-античного (1961–68), музейного (1968–72) відділів ІА АН УРСР, старш. наук. співроб. Археолгічного музею АН УРСР (1972–77). У Київ. ун-ті: з 1972 за сумісн., з 1977 старш. викл. каф. археології та музеєзнавства історичного ф-ту. Викладав спецкурси «Антична археологія», «Музеєзнавство», «Методика експозиційної та екскурсійної роботи», керував польовою археол. практикою студ. Канд. дис. «Проблемы греческой колонизации Северного Причерноморья» (1964). Осн. наук. інтереси зосереджені на проблемі генезису античної цивілізації в Північному Причорномор’ї. Упродовж 1960–80 керував Березанською археол. експедицією, що проводила комплексні дослідження о. Березань, в яких брали участь студ. іст. ф-ту. Нагороджений медаллю «За доблесну працю» (1970); Почесною грамотою Президії АН УРСР за участь у створенні експозиції Археол. музею НАН України. Автор бл. 50 наук. публікацій і монографії. Входив до колективу авторів тритомного видання «Археологія УРСР». Ще одна монографія «Березань и проблемы генезиса античной Северопричерноморской цивилизации» (438 с. машинопису, ілюстр.: 70 арк. – нині зберігається в НА ІА НАН України) була обговорена колегами, рекомендована і вже прийнята у 1978 до друку вид-вом «Наукова думка», але після додаткового рецензування повернена Л. з позначкою про те, що деякі висновки автора не співпадають із загальноприйнятою концепцією – типовий вирок, як на ті часи. Осн. праці: Греческая колонизация Северного Причерноморья. (Критический очерк отечественных теорий колонизации). К., 1966. Л-ра: Назаров В.В. . Лапін як дослідник античної Березані // Археологія. 1997. №. 4.; Мезенцева Г.Г. Дослідники археології України. Енциклопедичний словник. Чернігів, 1997; Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників кафедри археології та музеєзнавства / Київ. Ун-т ім. Тараса Шевченка / Укл.: Малєєв Ю.М., Піоро І.С. К., 1996. Арх.: Архів КНУТШ. 1981. спр 44-пвс; НА ІА НАН України. Ф. 24, спр.22. 

Автор: Л.Г.Самойленко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи