ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ліньова Євніка Анатоліївна

16.01.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.

Закінчила 1978 історичний ф-т, 1984 асп-ру при каф. археології та музеєзнавства Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працювала: технік проблемної лаб. НДЧ (1969-72), старш. лаборант. каф. археології і музеєзнавства (1974-87), зав. Археологічним музеєм (1987-92), асист. каф. археології і музеєзнавства (1992-96). Викладала курси з археології доби античності, ранніх слов’ян, Давньої Русі, історіографії археології. До кола наук. інтересів входять питання ремісничого (гончарного) виробництва давньоруського часу, історія археол. науки в Рос. імперії, реставрації та консервації археол. об’єктів, широке коло пам’яткоохоронних проблем. Учасник та кер. багатьох археол. експедицій як в Україні (1975-95), так і за її межами – Росії (1988), Польщі (1989, 1990), Сербії (1996). З 1996 працювала на відповідальних посадах Міністерства культури і мистецтв України: гол. спеціалістом, нач. відділу інспекції Управління охорони культ. спадщини, нач. відділу заповідників і охорони культ. спадщини, нач. Управління культ. спадщини, заст. голови Держ. служби охорони культ. спадщини. Автор понад 50 наук. праць. Осн. праці: Античний світ Північного Причорномор’я (Нариси історичного та соціально-економічного розвитку): Навч. посібник. К., 1999 (у співавт.); Предпосылки и история зарождения отечественной археологии // Vita antiquа. №1. К., 1999; Культурное наследие Украины (илл. буклет на рус. и англ. яз. для ЮНЕСКО.). К., 2003; Стан та перспективи розвитку охорони культурної спадщини України // Міжнародний досвід охорони культурної спадщини та пам’яткоохоронне законодавство України: Матеріали конфер.18-19 квітня 2002 р. К., 2002. Л-ра: Мезенцева Г. Г. Дослідники археології України: Енциклопедичний словник-довідник. Чернігів, 1997; Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників кафедри археології та музеєзнавства / Київ. Ун-т ім. Тараса Шевченка / Укл.: Малєєв Ю.М., Піоро І.С. К., 1996; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Шляхами успіху. Довідково-біографічний збірник. Т.2. К.,2006. Арх.: Архів КНУТШ. 1996. Спр.53-пвс. 

Автор: Л.Г. Самойленко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи