ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Омельченко Юрій Андрійович

16.06.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1963 історичний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працював: 1964–66 лаборант, 1981–86 старш. викл., 1986–2002 доц. каф. археології та музеєзнавства іст. ф-ту. Канд. дис. «Музейне будівництво на Україні 1917–1932 рр.» (1972). Осн. напрямки наук.-пед. діяльності – музеєзнавство, історія та теорія музейної справи, методика музейної діяльності, проблеми музейного буд-ва, охорона іст.-культ. спадщини. Наук. інтереси загалом зосереджені на дослідженні осн. тенденцій розвитку музейної справи шляхом вивчення та узагальнення іст. і сучас. досвіду роботи музеїв різних типів та профілів, а також на процесах формування і нагромадження музейних підсистем та формах їх використання. Продовжував вивчення історії музейної справи, розпочате працівниками каф. в 1950–70, у галузі теорії музейництва вперше запропонував трирівневу систему успадкування іст.-культ. цінностей; цей підхід реалізовував і впроваджував у своїх працях з історії та теорії музейної справи, викладанні цих предметів. Заст. голови профбюро іст. ф-ту. Автор бл. 90 наук., наук.-метод. робіт та навч. посібників. Осн. праці: Розвиток учбових музеїв: навч. посібник. К., 1988; Історичний досвід, сучасна теорія і практика музейної справи. Програма спецкурсу для студентів іст. ф-у. К., 1990; Домузейні форми нагромадження та використання історико-культурних цінностей // Vita Antiqua. 1999. № 1; Друга підсистема музейництва (історія, теорія, практика) //Vita Antiqua. 1999. № 2; Формування вітчизняної культурної спадщини //Vita Antiqua. 2003. № 5-6. Арх.: Архів КНУТШ. 2002. Спр. № 102- пвс.

Автор: Л.Г.Самойленко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи