ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Піоро Ігор Станіславович

18.02.1948- 04.01.2005

Місце народження: м. Бердичів Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.

Закінчив історичний ф-т (1971), асп-ру при каф. археології та музеєзнавства (1971–74) Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працював на каф. археології та музеєзнавства: мол. наук. співроб. (1974–88), наук. співроб. (1988–90), 1990–2002, старш. наук. співроб. НДЧ. 1992 присвоєно звання старш. наук. співроб. зі спеціальності «Археологія». Брав участь в Ольвійскій (1967), Крим. (Мангупський загін, 1968–74) археол. експедиціях. Організатор і кер. госпрозрахункової новобудовної постійнодіючої археологічної експедиції Київ. ун-ту (1976–93). У 1993–2000 – наук. кер. наук.-досл. тем (№ 235, 97124) НДЧ ун-ту. Канд. дис. «Проблемы этнической истории населения Крыма в позднеримский период и раннее средневековье» (1989) захистив за двома спеціальностями – всесвітня історія та археологія. П. – відомий дослідник проблем історії та археології Криму пізньорим. доби та раннього середньовіччя, формування етнічного складу населення п-ову в часи вторгнення готів та гунів, панування Візантійської імперії та хазарської присутності. Наук. доробок П. сучасники оцінили як помітний внесок у вивчення історії Криму, коли вдалося не лише поставити, але й аргументовано вирішити досить складні і дискусійні проблеми етнічного розвитку населення Криму і запропоновані висновки були схвально сприйняті більшістю дослідників «готської проблеми». Чл.-засн. Археології та антропології товариства, входив до складу ред. колегії видань Тов-ва (1999–2003), відповід. секретар деяких збірок наук. праць «Vita Antiqua». Похований на Міському кладовищі (м. Київ, Берківці). Автор бл. 100 наук. робіт, звітів і публікацій про археол. дослідження в різних регіонах України. Осн. праці: Етнічна належність Ай-Тодорського могильника // Вісник Київ. ун-ту: Серія історії. Вип. 15. К., 1973; Крымская Готия. (Очерки этнической истории населения Крыма в позднеримский период и раннее средневековье). К., 1990; Кримські готи в світлі історико-археологічних та етнологічних досліджень // Археологія. 2000. № 2. Л-ра: Мезенцева Г. Г. Піоро І.С. // Дослідники археології України: Енциклопедич. словник-довідник. Чернігів, 1997; Зубар В.М., Козак Д.Н. Рецензія на монографію І.С. Піоро «Крымская Готия» // Археологія. 1992. №1; Пам’яті Ігоря Станіславовича Піоро // Археологія. 2005. № 1; Материалы к библиографии и биографии И.С. Пиоро // Готи и Рим. Сб. научн. статей. К., 2006. Арх.: Архів КНУТШ. 2002. спр. 103-ндч. 

Автор: Л.Г.Самойленко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи