ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рижов Сергій Миколайович

23.12.1965

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1993 історичний ф-т Київ. ун-ту. Паралельно з навчанням, у 1990-93 працював музейним наглядачем у Цн. наук.-природ. музеї НАН України (археол. музей). У Київ. ун-ті старш. лаборант НДЧ іст. ф-ту (1993–96), асист. (1996–2002), доц., в.о. зав. каф. археології та музеєзнавства (2002–03), доц. каф. археології та музеєзнавства (з 2003). Канд. дис. «Адаптація ранніх палеоантропів до навколишнього середовища Центральної Європи», наук. кер. проф. М.І. Гладких (1999). До осн. напрямків наук. діяльності належать палеолітознавство, проблема походження людини, сировинні ресурси кам’яної доби, палеоекологія палеоліт. поселень, антропологія. З 1989 проводить археол. дослідження на палеоліт. пам’ятках Закарпаття, Криму, Подніпров’я, Південного Бугу та ін. З 1988 брав участь у дослідженнях таких відомих палеоліт. пам’яток: Межирич, Гордашівка, Мислове, Андріївка, Канів. поселення (Черкас. обл.), Меджибож, Плески (Хмельн. обл.) Бирзульове, Виклино (Кіровоград. обл.), Заскельна, Кабазі (Крим), Королево, Малий Раковець, Берегове, Молочний Камінь, Рокосове (Закарпаття), Керліш, Мізенхайм, Валертайм (Німеччина). Чл.-засн. Археології та антропології товариства (1997). Автор понад 60 наук. праць. Осн. праці: Методичні поради до вивчення курсу «Основи антропології» для студентів історичного факультету. Київ, 2002; Адаптація і навколишнє середовище в первісному суспільстві // Вісник Київ. ун-ту. Вип. 43. К., 1999 (у співавт.); Стоянка Малий Раковець IV на Закарпатті // Кам’яна доба України, К., 2003; Raw materials provenance in Palaeolithic of Ukraine: approaches and first results // Archeometriai Muhely. Vol. II.4., Budapest, 2005. (у співавт.); Raw materials provenance in Palaeolithic of Ukraine: approaches and first results // Archeometriai Muhely. Vol. II.4., Budapest, 2005 (у співавт.); Ukranian Upper Palaeolithic between 40/10.000 BP: Current insights into environmental-climatic change and cultural development // Le concept de territoires dans le Paléolithique supérieur européen Proceedings of the XV World Congress UISPP (Lisbon, 4-9 September 2006) edited by François Djindjian, Janusz Kozlowski & Nuno Bicho. BAR International Series Book.Vol. 3. P.63-74 (у співавт.); The Lower Palaeolithic of Ukraine: Current Evidence. 2010. Quaternary International 223-224, 131–142 (у співавт.); Obsidian outcrops in Transcarpathia and their use during the Paleolithic time // International Symposium on «Lithic raw material exploitation and circulation in prehistory: a comparative perspective in diverse palaeoenvironment» (Abbreviated: LRM Symposium), -Tokyo: Meiji University, 2012. Давня людина: палеогеографія та археологія. К., 2013 (у співавт). Л-ра: Рижов С.М. // Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників кафедри археології та музеєзнавства / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка / Укл.: Малєєв Ю.М., Піоро І.С. К., 1996. 

Автор: М.І.Гладких

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи