ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шовкопляс Іван Гаврилович

08.04.1921- 13.06.1997

Місце народження: с. Лазірки Оржицького р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1945 історичний ф-т Київ. ун-ту, асп-ру ІА АН УРСР. У 1954–56 викладав курси з археології у Київ. пед. ін-ті. У Київ. ун-ті: проф. каф. археології та музеєзнавства (1971–74). Канд. дис. (1949), докт. дис. «Мезинская стоянка. К истории Среднеднепровского бассейна в позднепалеолитическую эпоху» (1964). Досліджував проблеми пізнього палеоліту України: керівник археол. Середньодністровської експедиції ІА АН УРСР (1949–51), вивчав стоянки стародавньої людини в с. Добранічевка Яготин. р-ну Київ. обл. (1953–70), Мізинської на Чернігівщині (1954–61), стоянки на околиці м. Радомишля Житомир. обл. (1956–65) та ін. Один з фундаторів археол. музею НАН України. Визнаний фахівець у галузі історії та бібліогр. археології, у його доробку серія фундаментальних бібліогр. довідників. Протягом останніх 25-ти років свого життя працював у НБУВ. Засл. діяч науки і техніки України (1995). Автор бл. 400 наук., наук.-публіцист. праць з археології та історії, історії науки, бібліографії України. Осн. праці: Мезинская стоянка. К истории Среднеднепровского бассейна в позднепалеолитическую эпоху. К., 1965; Основи археології: Учб. посібник для студентів іст. фак. ун-тів та пед. ін-тів. К., 1964, 1972; Археология Украинской ССР: Библиогр. указ. 1918-1980 / АН УССР. ЦНБ им. В.И. Вернадского. К, 1989 (у співавт.); Археологія України: Бібліогр. покажч. 1981-1990. К., 1999. Л-ра: Шовкопляс І. Г. // УРЕ. К., 1968. Т. 3; Іван Шовкопляс. Бібліографічний покажчик / Укладач М. Воробей. К., 1996; Мезенцева Г. Г. Шовкопляс І.Г. // Дослідники археології України: Енциклопедичний словник-довідник / Інститут археології НАН України, Чернігівський держ. Пед. ін-т ім. Т.Г. Шевченка. Чернігів, 1997; Пам’яті Івана Гавриловича Шовкопляса // Археологія. 1998. № 3; Самойленко Л.Г. Шовкопляс Іван Гаврилович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / Під ред. Г.Д. Казьмирчука. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 1973. Спр. 99-пвс. 

Автор: Л.Г. Самойленко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи