ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шидловський Павло Сергійович

09.10.1974

Місце народження: м. Київ.
Наукове звання: кандидат історичних наук.

Закінчив 1997 історичний ф-т, навчався в асп-рі на каф. археології та музеєзнавства Київ. ун-ту. Працював: старш. лаборант ІА НАН України, пров. наук. співроб. Київ. обл. центру з охорони пам’яток історії, археології та мистецтва, наук. співроб. Ін-ту пам’яткоохоронних досліджень Мінкультури України. У Київ. ун-ті з 2002 асист. каф. археології та музеєзнавства. Читає нормат. курс «Основи антропології» для студ. іст. ф-ту, ф-тів соціології та психології та у ВІ. Викладає спец. курси «Проблеми мезоліту – неоліту», «Проблеми енеоліту – доби бронзи», «Теоретична антропологія», «Правові основи охоронних пам’яток» на іст. ф-ті. Канд. дис. «Культурна адаптація первісних мисливців Східної Європи (18-10 тис.р. тому)» (2008), наук. кер. проф. М.І. Гладких. Осн. напрямки наук. діяльності: вплив оточуючого середовища на культуру первісного сус-ва, госп-во та соц. структура населення доби палеоліту-енеоліту, антропологія первісного населення України (доба мезоліту-енеоліту), використання кременю в культурах доби енеоліту-бронзи. Веде активні польові археол. дослідження: розкопує пізньопалеоліт. стоянки Семенівка ІІІ, Великий Дивлин, поселення Межиріч та ін. В межах програми ANR «Mammouths» співпрацює з Нац. Музеєм природничої історії, Париж, Франція. Автор бл. 40 наук. статей і звітів. Осн. праці: Вплив оточуючого середовища на формування матеріальної та духовної культури пізньопалеолітичнх общин мисливців на мамонтів Східної Європи // Етнічна історія народів Європи. 1999; Семенівський комплекс пізньопалеолітичних пам’яток та можливості його інтерпретування // Вісник КНУТШ: Історія. Вип. 74. К., 2004; «Мамонтові міграції» та сезонна адаптація населення Середнього Подніпров’я в добу верхнього палеоліту // Кам’яна доба України: Зб. наук. статей. Вип. 7. К, 2005; Вплив фізичного оточення на формування матеріальної культури пізньопалеолітичного населення Середнього Подніпров’я // Проблеми археології Середнього Подніпров’я: До 15-річчя заснування Фастівського державн. Крає знав. музею. К., 2005; Пізній палеоліт Київського Правобережжя // Археологія і давня історія України. Вип. 6. Стежками археології. До 70-річчя професора М.І. Гладких. К.: ІА НАНУ, 2011. Дослідження крем’яного інвентарю Кирилівської стоянки // Вісник КНУ. Історія. 2012. Вип.112. 

Автор: Л.Г.Самойленко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи