ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Телегін Дмитро Якович

26.10.1919 - 01.01.2011

Місце народження: с. Плісове, Зміїв. р-ну Харків. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив іст. ф-т Слов’янського вчит. ін-ту (кінець1930-х ), іст. ф-т Чернівец. ун-ту (1949), асп-ру ІА НАН України (наук. кер. акад. П.П. Єфименко). Працював в ІА НАН України (1958–86). У Київ. ун-ті 1973–80, 1994 викладав на історичному ф-ті нормат. курс «Основи археології», спец. курси з історії мезоліту та неоліту України. Організатор та перший кер. постійнодіючої госпрозрахункової наук.-дослідн. археологічної експедиції каф. археології та музеєзнавства. За успіхи на ниві підготовки наук. кадрів присвоєно наук. звання проф. (1978). Відомий укр. історик-археолог, провідний фахівець у галузі первісної археології. Знаний в Україні та за її межами дослідник історії населення України і суміжних територій Східної Європи доби мезоліту, неоліту, міді-бронзи, а також козацької доби, вивчав різні аспекти розвитку давньої духовної і матеріальної культури. Керував великими комплексними археол. експедиціями: «Кременчуцька», «Дніпродзержинська», «Дніпро-Донбас», «Славутич» та ін.; під кер. Т. розкопано багато пам’яток, що стали основою для розуміння різних періодів первісної доби. Проводить активну пам’яткоохоронну діяльність – багато років очолював бюро секцій УТОПІК. Був чл. спец. рад ІА НАН України та Київ. ун-ту, входив до складу ред. колегії або був заст. гол. ред. жур. «Археологія», «Пам’ятки України», «Лаврський альманах» та ін. Лауреат Державної премії України. Учасник ВВв, за участь у бойових діях був нагороджений медалями та орденами СРСР. Автор понад 300 наук. праць, у т. ч. 8 монографій, дві з яких опубліковані за кордоном, низки колективних монографій та підручників. Осн. праці: Дніпро-донецька культура. К., 1968; Середньостогівська культура епохи міді бронзи. К., 1973; Мезолітичні пам’ятки України. К., 1982; Dereivka . A settlement and Cemetery of Copper Age Horse Keepers on the Middle Dnieper // BAR International Series 287. Oxford, 1986; Неолитические могильники мариупольского типа. К., 1991; Археологія України: Підручник. К., 1994 (у співавт.); Часи козацькі. Січі запорозькі. К., 1997. Літ: До 70-річчя Д.Я.Телегіна //Археологія. 1989. № 4; До 80-річчя Д.Я. Телегіна // Археологія. 1999. № 3; Д.Я.Телегін. Каталог наукових друкованих праць 1952-2000. Луганськ, 2001. Арх.: Архів КНУТШ. 1981.спр. 81-пвс. 

Автор: Л.Г. Самойленко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи