ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Зеленко Сергій Мусійович

01.08.1965

Місце народження: м. Бялогард, Польща.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.

Закінчив 1993 історичний ф-т Київ. ун-ту. Працює з 1994 на каф. археології та музеєзнавства у НДЧ на посаді наук. співроб, старш. наук. співроб. (2005). Викладає курс для магістрів «Підводна археологія», керує польовою археол. практикою студ. Засновник центру Підводної археології Київ. ун-ту. Кер. і організанор щорічних підводних археол. експедицій, що досліджують узбережжя Криму та річок України з 1990. Канд. дис. «Торговельне судноплавство середньовічної Таврики (VI – XII ст.)» (2004). Фахівець в галузі підводної археології. Вивчає торговельні зв’язки і судноплавство античності та середньовіччя в басейні Чорного моря. Відкрив і досліджує місце загибелі італійського (13 ст.) і візантійського (11-12ст.) кораблів у бухті біля м. Судак та залишки візантійського корабля (7 ст.) біля мису Плака (Алушта). Наук. керівник кількох міжн. проектів в галузі підводної археології з Ін-том Морської Археології Техаського ун-ту (США) та Ліонського ун-ту (Франція). Віце-президент, голова наук. комітету Федерації підводного спорту та підводної діяльності України. Чл. наук. комітету Всесвіт. конфедерації підводної діяльності (CMAS). Заст. голови Товариства археології та антропології Київ. ун-ту. Автор бл. 40 наук. праць. Осн. праці: Монографія – Подводная археология Крыма. К., 2008; Статті: Кораблекрушения IX–XI вв. в Судакской бухте // Морська торгівля в Північному Причерномор’ї, К., 2001; Подводные археологические исследования в районе Карадага // Карадаг: История, биология, археология. Симферополь, 2001; Подводные археологические исследования шельфа в районе Большой Алушты // Алушта и алуштинский регион с древнейших времен до наших дней. К., 2002; Подводные археологические исследования Южного берега Крыма в районе г.Аюдаг // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Історія. К., 2002 Вип.63–64; Редкие товары и тарная керамика в морской торговле XIII века в бассейне верного мрря // Материалы международной научной конференции, Краков, 2012, с. 187-202; (у співавторстві з Я.І. Морозовою); Средневековая испанская амфора с кораблекрушения в Черном море // Бібліотека VIТА ANTIQUA «1000 років візантійської торгівлі (V–XV століття), Київ, 2012, – С.83-86; (у співавторстві з Я.І. Морозовою); Несколько групп поливной посуды с кораблекрушения конца XIII в. вблизи Судака (Крым). (Морфологическая типологія и лабораторне исследования) // Бібліотека VITA ANTIQUA «1000 років візантійської торгівлі (V–XV століття), Київ, 2012, – С.129-148; (у співавторстві Й.Ваксман та І.Тесленко); The trade contacts the Anatolian region with the Crimean Black Sea coast during the Ще Byzantine period // Atti del IX Congresso Internazionale sulla ceramica medievale nel mediterraneo, Venecia, 2012, – p.208-211. (у співавторстві з М.Е.Тимошенко).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи