ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Архітектурний кабінет університету св. Володимира Архітектурний кабінет університету св. Володимира

Засн., творцем і першим зав. (1834–39) каб. був ордин. проф. по каф. технології, сільського господарства, лісоводства і архітектури фіз.-мат. відділення філос.ф-ту Ф.І. Мехович, математик і механік, що також викладав архітектуру і виконував обов’язки архітектора в ун-ті св. Володимира і Київ. учб. окрузі. У квітні 1834 він звернувся до правління ун-ту з проектом і обґрунтованою пропозицією відділити від Механічного каб. частину експонатів і започаткувати окремо Архіт. каб., на що отримав згоду правління і попечителя київ. учб. округу, за виключенням пункту про організацію спеціалізованої б-ки при каб. Основу колекції складали архіт. моделі (338), зразки різноманітних креслень інж. та архіт. споруд (бл. 5 тис.) та спец. інструменти (13), що були переважно зібрані Ф.І. Меховичем ще у стінах Волинського ліцею, доставлені в ун-т, розбиралися, реставрувалися та описувалися ним до 1837. Матеріали каб. проф. І.Ф. Мехович активно використовував під час викладання курсу архітектури, розрахованого в той час на 4 півріччя по 2-3 год. на тиждень. За манерою викладання його курс був ближчий до прикладної математики і геометрії, ніж до мистецтва. Після виходу Ф.І. Меховича у відставку, каф. архітектури (за статутом 1842 одну каф. технології, сільського господарства, лісоводства і архітектури було розділено на 3) залишалась вакантною, поки за результатами конкурсу її не посів акад. архітектури О.В. Беретті, що також став новим зав. Архіт. каб. (1842–61). В рамках реформування освіти деканат фіз.-мат. відділення звернувся до правління ун-ту з пропозицією перетворити каф. архітектури на каф. будівельного мистецтва, пояснюючи це необхідністю збільшити акцент на викладанні прикладної математики, практичної будівельної механіки та геометрії, яку задовольнило Мін. нар освіти 1862. Але цим дозволом скористатися не довелось. Новий статут 1863 у штатному розкладі ун-ту не передбачав уже ані Архіт. каб., ані викладання архітектури в будь-якому вигляді. Дозволялося лише мати архітектора для догляду за будинками та для ремонту. Л-ра: Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского Университета Св. Владимира. Т.1. Университет Св. Владимира в царствование императора Николая Павловича. К., 1884; Шульгин В. История Университета Св. Владимира. СПб., 1860; Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. К., 1884. Л.Г.Самойленко

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи