ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Грінберг Абрам Йосипович

02.09.1889- 25.03.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1914 юрид. ф-т Париз. ун-ту зі званням бакалавра юрид. наук. Слухав лекції з історії та філософії у Сорбонні. Випускник Курсів архівознавства при Київ. цн. іст. архіві. 1923–38 зав. відділу, заст. дир. З наук. частини КЦІА, 1938–41 старш. наук. співроб. Цн. Арх. Управління УРСР, 1941–50 старш. наук. співроб. відділу Арх. Управління УРСР. У Київ. ун-ті: 1944–59 старш. викл., доц., в.о. зав. каф. архівознавства (сучас. назва каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки). Читав курси лекцій: «Історія арх. справи в Зх. Європі», «Теорія і практика арх. справи», «Історія і організація арх. справи в УРСР та СРСР», «Історія діяльності органів держ. влади та держ. управління в Україні» та ін. Юрист, історик-архівіст, археограф, педагог. Керував арх. студ. наук. практикою. Брав участь в організації та проведенні наук. студ. гуртка з архівознавства. Наук. доробок присвячений питанням історії України та архівознавства. Канд. дис. «Чигиринское дело. Из истории революционного крестьянского движения на Украине в 70-х годах ХІХ» (1945). Нагороджений медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.». Автор бл. 70 наук. праць. Осн. праці: Киевский областной исторический архив. К., 1937; Комплектування державних архівів документальними матеріалами. К., 1947; Т.Г.Шевченко в документах та матеріалах. К., 1950; Искровские организации на Украине. Сб. док. и мат. К., 1950; Архівні матеріали й документи про вплив першої російської революції на Німеччину. К., 1955. Л-ра: В.Шандра. Грінберг Абрам Йосипович // Українські архівісти. Біобібліографічний довідник. Вип. 2. 1940–1960-ті роки. К., 2002; Литвак Б.Г. Крестьянское движение в России в 1775–1904 гг.: История и методика изучения источников. М., 1989; Мітюков О.Г. Радянське архівне будівництво на Україні 1917–1973. К., 1975. Арх.: ЦДАВО України. Ф. 4642; Архів КНУТШ. 1959. Спр.13–пвс. 

Автор: О.Ю.Комаренко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи